Grundförfattning SKOLFS 1995:54

Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1991:40) om specialkurs för utbildning av yrkesdansare i gymnasieskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1995-06-15
Tryckdatum: 1995-07-31
Nyckelord Upphävande av författningar
Ladda ned: SKOLFS 1995:54 GrundförfattningPDF