Grundförfattning SKOLFS 2010:16

Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter om statsbidrag till produktion av läromedel för elever med funktionshinder

Utges av: Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bemyndigande: 6 § förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel
Beslutsdatum: 2010-03-24
Ikraftträdandedatum: 2010-05-01
Tryckdatum: 2010-04-29
Nyckelord Statsbidrag
Ladda ned: SKOLFS 2010:16 GrundförfattningPDF