Grundförfattning SKOLFS 2011:153

Skolverkets föreskrifter om ansökan om särskild utbildning med judiska studier i grundskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 10 § förordningen (2011:398) om särskild utbildning med judiska studier i grundskolan
Beslutsdatum: 2011-10-19
Ikraftträdandedatum: 2011-12-21
Tryckdatum: 2011-11-23
Nyckelord Ansökan, Grundskola, Judiska studier
Ladda ned: SKOLFS 2011:153 GrundförfattningPDF