Grundförfattning SKOLFS 2012:4

Skolverkets föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 kap. 26 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor
Beslutsdatum: 2012-02-08
Ikraftträdandedatum: 2012-03-21
Tryckdatum: 2012-03-07
Nyckelord Behörighet, Lärarlegitimation
Historik: 2012:20 Ändringsförfattning
  2012:4 Senaste lydelse
  2014:97 Ändringsförfattning
  2015:37 Ändringsförfattning
  2016:27 Ändringsförfattning
  2017:104 Ändringsförfattning
  2017:2 Ändringsförfattning
  2017:47 Ändringsförfattning
  2018:24 Ändringsförfattning
  2018:41 Ändringsförfattning
  2019:14 Ändringsförfattning
  2020:184 Ändringsförfattning
  2020:50 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2012:4 GrundförfattningPDF