Upphävd: Den här författningen upphävdes 2017-02-02.
Grundförfattning SKOLFS 2013:179

Skolverkets allmänna råd om förskolan

Utges av: Skolverket
Beslutsdatum: 2013-11-27
Ikraftträdandedatum: 2013-12-17
Tryckdatum: 2013-12-17
Nyckelord Allmänna råd
Ladda ned: SKOLFS 2013:179 GrundförfattningPDF