Grundförfattning SKOLFS 2014:104

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors föreskrifter om upphävande av Ungdomsstyrelsens föreskrifter (SKOLFS 2009:37) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck

Utges av: Ungdomsstyrelsen
Bemyndigande: 18 § förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck
Beslutsdatum: 2014-11-14
Ikraftträdandedatum: 2015-01-01
Tryckdatum: 2014-12-12
Nyckelord Statsbidrag
Ladda ned: SKOLFS 2014:104 GrundförfattningPDF