Grundförfattning SKOLFS 2014:73

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet ridning och körning i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2014-10-13
Ikraftträdandedatum: 2015-01-01
Tryckdatum: 2014-10-21
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2014:73 Senaste lydelse
  2019:13 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2014:73 GrundförfattningPDF