Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-04-06.
Grundförfattning SKOLFS 2015:3

Skolförfattningar publicerade i Svensk författningssamling

Utges av: Skolverket
Tryckdatum: 2015-02-10
Nyckelord Svensk författningssamling (SFS)
Ladda ned: SKOLFS 2015:3 GrundförfattningPDF