Grundförfattning SKOLFS 2016:68

Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 2009:2) om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2016-11-24
Ikraftträdandedatum: 2018-01-01
Tryckdatum: 2016-12-13
Nyckelord Kursplaner, Svenskundervisning för invandrare, Vuxenutbildning
Ladda ned: SKOLFS 2016:68 GrundförfattningPDF