Grundförfattning SKOLFS 2016:72

Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2017/2018

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 3 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2016-11-30
Ikraftträdandedatum: 2017-01-15
Tryckdatum: 2016-12-13
Nyckelord Gymnasieskola, Kursprov
Ladda ned: SKOLFS 2016:72 GrundförfattningPDF