Grundförfattning SKOLFS 2017:96

Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2018/2019

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 kap. 22 § skolförordningen (2011:185) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2017-11-29
Ikraftträdandedatum: 2018-01-15
Tryckdatum: 2017-12-14
Nyckelord Grundskola, Prov
Historik: 2017:96 Senaste lydelse
  2018:264 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2017:96 GrundförfattningPDF