Grundförfattning SKOLFS 2018:228

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:29) om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning läsåret 2008/2009;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Gymnasieskola, Prov
Ladda ned: SKOLFS 2018:228 GrundförfattningPDF