Grundförfattning SKOLFS 2018:251

Skolverkets allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan samt om urval till gymnasiesärskolans nationella program

Utges av: Skolverket
Beslutsdatum: 2018-11-14
Ikraftträdandedatum: 2018-12-03
Tryckdatum: 2018-12-03
Nyckelord Allmänna råd, Grundsärskola, Gymnasiesärskola
Ladda ned: SKOLFS 2018:251 GrundförfattningPDF