Grundförfattning SKOLFS 2019:39

Skolverkets föreskrifter om nationella prov i gymnasieskolan läsåret 2020/2021

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 3 e § gymnasieförordningen (2010:2039) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2019-11-27
Ikraftträdandedatum: 2020-01-01
Tryckdatum: 2019-12-11
Nyckelord Nationella prov
Historik: 2019:39 Senaste lydelse
  2020:51 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2019:39 GrundförfattningPDF