Senaste lydelse SKOLFS 2004:20

Förordning om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2004-07-01
Ikraftträdandedatum: 2004-10-01
Tryckdatum: 2004-09-21
Nyckelord Skola för hållbar utveckling
Historik: 2004:20 Grundförfattning
  2008:73 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2004:20 Senaste lydelsePDF