Senaste lydelse SKOLFS 2010:145

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet specialpedagogik i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-11-19
Ikraftträdandedatum: 2010-12-15
Tryckdatum: 2010-12-01
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:145 Grundförfattning
  2020:74 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:145 Senaste lydelsePDF