Upphävd: Den här författningen upphävdes 2016-07-01.
Senaste lydelse SKOLFS 2011:146

Skolverkets föreskrifter om utformningen av examensbevis efter försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 14 § förordningen (2010:2040) om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
Beslutsdatum: 2011-10-06
Ikraftträdandedatum: 2012-01-01
Tryckdatum: 2011-11-15
Nyckelord Examensbevis, Gymnasieskola, Teknisk utbildning
Historik: 2011:146 Grundförfattning
  2013:161 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:146 Senaste lydelsePDF