Aktivitets­ersättning vid förlängd skolgång

Aktivitetsersättningen från Försäkringskassan är till för att elever, som på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom, behöver längre tid på sig att bli klar med skolan.

Ekonomiskt stöd från Försäkringskassan

Elever mellan 19 och 29 år, som har en funktionsnedsättning eller en sjukdom som gör att eleven behöver längre tid på sig för att bli klar med grundskolan eller gymnasiet, kan få ersättningen.

På den här sidan kan du som arbetar inom skolan få information om vilket stöd som Försäkringskassan kan ge elever som behöver lite längre tid att bli klara med skolan. Du kan också läsa om vilken roll du har när en elev får aktivitetsersättning och hur du kan stödja eleven när skoltiden snart är slut.

Information om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång, Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Vem gör vad när eleven söker aktivitetsersättning vid förlängd skolgång?

Ordinarie skolform

Eleven

 • begär ett studieintyg från skolan
 • begär ett medicinskt underlag (intyg eller läkarutlåtande) från sin läkare
 • ansöker om aktivitetsersättning hos Försäkringskassan
 • skickar det medicinska underlaget och studieintyget till Försäkringskassan
 • får också gärna skicka in sina betyg och sin individuella studieplan.

Skolans personal

 • skriver ett studieintyg
 • hjälper eleven med att få ut sina betyg och sin studieplan.

Anpassade gymnasieskolan

Eleven

 • ber skolan om ett studieintyg
 • ansöker om aktivitetsersättning hos Försäkringskassan
 • skickar studieintyget till Försäkringskassan.

Skolans personal

 • skriver ett studieintyg.
Senast uppdaterad 31 oktober 2023