TMO — En utbildning som ger trygghet

För Alléskolans personal kom Skolverkets och Rädda barnens utbildning i traumamedveten omsorg, TMO, i helt rätt tid. Skolan hade under kort tid tagit emot många nyanlända elever och belastningen på lärare och övrig personal var hög.

Bild påTorkel Freed, rektor på Alléskolan i Hallsberg.

Torkel Freed, rektor på Alléskolan i Hallsberg.

– Att vi tillsammans fick gå utbildningen i TMO var väldigt viktigt. Efter den är min känsla att frustrationen över att inte räcka till blivit lättare att leva med och lett till ett lugnare förhållningssätt, berättar rektor Torkel Freed.

– Det finns inga svåra barn, men det finns barn som har det svårt, säger Theresia Forsberg, utbildare på Rädda barnen. Och viktiga vuxna gör skillnad!

Alléskolan är en stor gymnasieskola i Hallsberg som även samlar elever från närliggande orter som Laxå, Askersund och Örebro. Här går drygt 1550 elever på gymnasiet och 800 på Komvux. Under åren 2015 - 2016 tog man emot ett stort antal nyanlända elever, varav många var ensamkommande.

Det var intensiva, och slitiga år när personalen mötte traumatiserade elever och och många var trötta, ledsna och frustrerade. I det läget fick skolan kontakt med Skolverket och fick ta del av satsningen inom riktade insatser för nyanlända elever. När nulägesanalysen gjordes blev behovet av att lära sig mer om att ta hand om elever med svåra erfarenheter i bagaget uppenbart.

Traumamedveten omsorg på Alléskolan

Bild på Theresia Forsberg och Lovisa Bonerfält från Rädda barnen

Theresia Forsberg och Lovisa Bonerfält från Rädda barnen

På så vis kom skolan i kontakt med utbildningen inom TMO, som Skolverket och Rädda barnen arrangerar. Theresia Forsberg och Lovisa Bonerfält från Rädda barnen är båda socionomer i botten och har stor erfarenhet av att arbeta med barn och unga som har det svårt och som varit med om olika trauman.

– TMO är för alla barn som varit utsatta för trauman, inte enbart för barn i migration, poängterar Lovisa. Här ser vi att skolan har en fantastisk roll att få vara delaktig i läkningen. TMO är ett sätt att se på sina medmänniskor och hjälper personalen att få syn på behoven bakom beteendet – vad kan jag göra på mattelektionen som främjar elevens läkning?

– Skolan är avgörande för många barn och unga som har det tufft, menar Theresia, den ger en möjlighet att vara delaktig, att få vara med och bara vara som en av alla andra. Men TMO ger också bekräftelse till personalen att de gör rätt, vilket vi ser skapar lugna och trygga arbetslag.

– Vi var oroliga över våra engagerade medarbetares situation och mående, och såg att det fanns risk för sjukskrivning och utbrändhet, minns Susanne Runnälv, personalchef på skolan. Det fanns en stress över att inte kunna hjälpa eleverna mer. Det blev en aha-upplevelse för oss när Theresia och Lovisa pratade om empatitrötthet och sekundärtraumatisering.

Under våren 2018 har man arbetat med TMO, en process som sker i flera steg

TMO, Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaserat förhållningssätt som utgår från skolans uppdrag att skapa en trygg miljö för lärande och utveckling genom ett gott bemötande och goda relationer till eleverna. TMO ger personal i skolor ökade kunskaper och insikter om trauma och vilket bemötande och förhållningssätt som stödjer elever som har varit med om svåra händelser.

Den australiska psykologen Howard Bath ligger bakom det ursprungliga konceptet.

Rädda Barnen har tagit fram ett utbildningspaket i TMO, anpassat för svenska skolor. Under 2018 har ca 35 skolor utbildats och under 2019 planeras ytterligare utbildningar. Grundutbildningen genomförs under sammanlagt fem dagar under en termin.

Traumamedveten omsorg ger en pedagogisk grundläggande kunskap om trauma men fokus ligger på hur man praktiskt kan skapa en miljö som främjar läkning och återhämtning, en miljö som är bra för alla barn och unga men särskilt de med traumarelaterade behov.

Torkel Freed, rektor på Språkintroduktion på Alléskolan, välkomnar satsningen och ser redan att det är välinvesterad tid och pengar.

– En viktig sak är att prioritera utbildningen och låta det få ta tid! Vi lade annat åt sidan och fokuserade på detta. Och kanske viktigast av allt – alla var med! Det är en styrka.

Lisa Marcusson arbetar som lärare på språkintroduktion i SVA och engelska.

– För mig har utbildningen betytt jättemycket. Under förra hösten fick många av våra elever avslag på kort tid vilket är svårt att hantera. Man har känt eleven i två års tid och skapat relationer, säger hon. Då hjälpte TMO mig att se min roll, hur jag kunde vara en trygg vuxen som kan stötta och lyssna även om jag inte kan ändra beslutet. Att fokusera på det jag kan påverka skapade lugn.

Elin Löfwenhamn är verksamhetschef för elevhälsan och var med i planeringen av utbildningen.

Bild på Elin Löfwenhamn, Susanne Runnälv och Lisa Marcusson

Elin Löfwenhamn, Susanne Runnälv och Lisa Marcusson, Alléskolan

– Vi bestämde att vi ville blanda de två grupperna, vi hade med såväl lärare, elevhälsa och chefer men också personal från fastighet och administration, berättar hon och poängterar hur viktiga de övriga yrkesgrupperna på skolan är som kanske lätt blir bortglömda. Våra föreläsare var helt fantastiska! Det här är en utbildning som berör och får en att tänka på olika elever man möter men också nära och kära. Man kan inte bara riva av den.

Viktigt att flera yrkesgrupper deltar i TMO

Även Lisa betonar vikten av att olika yrkesgrupper deltog.

– Det gjorde att vi fick ett gemensamt förhållningssätt vilket var värdefullt och stärkte oss som grupp.

Att skapa och frigöra tid för utbildningen var naturligtvis en utmaning. En annan att det kan vara tufft att gå utbildningen, det väcker många känslor hos personalen.

– Vi har engagerade lärare som brinner och tar med sig livsöden hem, säger Susanne Runnälv. Genom utbildningen kunde vi hitta tillbaka till vårt uppdrag och se till att vi orkar och finns där som trygga vuxna.

– Vi såg till att friställa personal så att de kunde vara med, berättar Torkel. I mellantiden såg vi till att hålla koll på de som gick utbildningen och hade beredskap för om de behövde enskild handledning. Utmaningen efter utbildningen är att ha med sig detta i vardagen – men där har vi våra TMO-ambassadörer till hjälp.

– Det här är en utbildning som ger verktyg för att kunna bemöta elever som bär med sig trauman, och vara medveten om vad som är mitt ansvar. Det väckte många aha-upplevelser och insikter hos oss om hur vi ska förhålla oss för att orka med och kunna hjälpa våra elever; sammanfattar Susanne.

För det gäller att bära med sig att det alldeles vanliga livet, fyllt av trygga och bra vuxna, i sig är en läkning för barn och unga med trauman bakom sig.

Senast uppdaterad 08 augusti 2023.