Grannspråk: se hur lika språken är

Genom några vardagliga fraser får eleverna se hur lika de skandinaviska språken är.

elev läser från papper

Ämne

Svenska, årskurs 3–6.

Förberedelser

Kopiera upp fraserna nedan till eleverna.

Konkreta tips

Arbetsgång

  • Dela ut fraserna och be eleverna läsa igenom dem på svenska, danska, bokmål och nynorska.
  • Låt eleverna berätta vad det är som skiljer skriven danska och norska från svenska.

Fraser

Svenska

Danska

Norska bokmål

Norska nynorsk

Jag heter _ _

Jeg hedder _ _

Jeg heter _ _

Eg heiter _ _

Jag är _ _ år

Jeg er _ _ år

Jeg er_ _ år

Eg er _ _ år

Skolan heter _ _

Skolen hedder _ _

Skolen heter _ _

Skulen heiter _ _

Jag bor på landet/i staden

Jeg bor på landet/i byen

Jeg bor på landet/i byen

Eg bur på landet/i byen

Jag kommer från Sverige

Jeg kommer fra Danmark

Jeg kommer fra Norge

Eg kjem frå Noreg

Jag vill gärna veta
mera om länderna
och språken i Norden

Jag vil gerne vide
mere om landene
og sprogene i Norden

Jag vil gerne vite
mer om land
og språk i Norden

Eg vil gjerne veta
meir om land
og språk i Norden

Senast uppdaterad 20 juni 2023