Biologi

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet samt intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Det här undervisningsstödet fokuserar på ekosystemtjänster men innehåller även ett material om hälsolaborationer.

Under fliken Om ekosystemtjänster ges en introduktion i vad det nya begreppet i kursplanen innebär. Här finns också en översiktsbild som illustrerar fyra områden där naturen är till nytta för människan.

Vad har vi för nytta av naturen?

Undervisningsstödet är uppdelat i årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. För varje årskursintervall finns övningen Hur går det runt?. Den ger dig som lärare ett stöd i att arbeta med progressionen av elevernas förmågor. 

För varje årskursintervall finns också fler övningar kopplade till Hur går det runt?.


Hälsoprojekt med IKT

Att använda IKT (informations- och kommunikationsteknik) i undervisningen kan vara ett redskap för dig som lärare för att ge eleverna möjligheter till ett fördjupat lärande och reellt inflytande över undervisningen. För årskurs 7-9 hittar du exempel på hur du kan använda IKT inom arbetsområdet Hälsa i biologi.

Hälsoprojekt med IKT


Concept cartoons

Concept cartoons är ett inspirationsmaterial och ett bedömningsstöd i de naturorienterande ämnena i årskurs 1-9. Materialet är uppbyggt kring teckningar där elever uttrycker sina tankar om olika fenomen eller sammanhang i vardagen.

Ladda ner materialet

Om du använder PC:

Concept Cartoons fungerar som bäst i PC miljö. Har du en PC laddar du endast ned mappen för att sedan "packa upp" programmet på datorn. När du ska packa upp/extrahera mappen placera den så långt upp som möjligt i trädstrukturen i utforskaren. På så sätt laddas programmet snabbare. Dubbelklicka därefter på exe-filen för att köra programmet.

Dubbelklicka på filen "Concept Cartoons in Maths.exe" för matematik och "CC Science Revised Edition.exe" för NO.

Ladda ner bedömningsstödet Concept cartoons

Om du använder Mac:

När du väl har "packat upp" NO mappen på din dator dubbelklicka på filen "CC Science 2.0.app" för att starta applikationen.

Ladda ner bedömningsstödet Concept cartoons

Bild (103 kB)

Bild (214 kB)

Bild (96 kB)

Senast granskad: 2017-02-16