Statistik över kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2019

År 2019 uppgick den totala kostnaden för förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, skola och kommunal vuxenutbildning till 302,2 miljarder kronor. Jämfört med 2018 har kostnaden ökat med cirka 5,7 miljarder kronor i fasta priser vilket är en ökning med 1,9 procent.

Av samtliga skolformer står grundskolan för den största kostnaden och förskolan för den näst största. År 2019 kostade grundskolan 127,4 miljarder kronor och förskolan knappt 81,2 miljarder kronor. Gymnasieskolan kostade 44,5 miljarder kronor år 2019.

PM - Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2019

Officiell statistik på riksnivå över kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2019, i tabeller Länk till annan webbplats.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .