Statistik om elevers övergång till gymnasieskola, komvux, högskola och arbetsmarknad

Här hittar du statistik över elever som går ut grundskolan och fortsätter på gymnasiet och statistik över elever som går ut gymnasiet och fortsätter på komvux eller universitet och högskola. Här finns också statistik över elevers etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter avslutad utbildning på gymnasiet och komvux.

Från grundskola till gymnasieskola

Statistiken visar elevers fortsatta studier i gymnasieskolan efter avslutad grundskola. Statistiken publiceras året efter eleverna avslutat årskurs 9. I statistiken finns uppgifter om vilka nationella program eleverna har sökt och vilka program de har kommit in på. (tabell 9 - 12)

Senaste statistiken över övergången från grundskola till gymnasieskola Länk till annan webbplats.

Från gymnasieskola till högskola och komvux

Statistiken visar elevers fortsatta studier på högskola, universitet eller komvux efter avslutad utbildning i gymnasieskolan. (tabell 15–16)

Senaste statistiken över övergången från gymnasieskola till universitet, högskola och komvux Länk till annan webbplats.

Från gymnasieskola till fortsatta studier och arbetsmarknad

Statistiken visar elevers etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter avslutad utbildning i gymnasieskolan. Statistiken utgår från måttet etableringsstatus och visar vad ungdomar gör ett, tre och fem år efter gymnasieskolan.

Senaste statistiken över övergången från gymnasieskola till fortsatta studier och arbetsmarknad Länk till annan webbplats.

Från komvux till fortsatta studier och arbetsmarknad

Statistiken visar elevers etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter avslutad utbildning i komvux. Statistiken omfattar komvux på gymnasial och grundläggande nivå samt komvux i svenska för invandrare (sfi).

Senaste statistiken över övergången från komvux till fortsatta studier och arbetsmarknad Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 09 maj 2022