Lämna in provresultat i specialskolan

Provresultaten samlas in för att kunna följa upp elevernas kunskaper, för forskning och för utveckling av proven.

I specialskolan gör eleverna de nationella proven i tillämpliga delar. Ingen insamling sker av resultat vare sig på individ- eller gruppnivå. Resultaten av proven samlas inte heller in av Statistiska centralbyrån (SCB).

Du som lärare lämnar däremot in resultat på uppgiftsnivå för ett urval av eleverna till det universitet eller den högskola som utvecklat provet. Du besvarar även en enkät om provet.

Ett urval av elevsvar samlas in av provkonstruktörerna

Senast uppdaterad 08 september 2023