Kompetensutveckling för lärare inom kombinationsutbildningar i komvux

Distanskurs för dig som är lärare inom kombinationsutbildningar i komvux och vill utveckla samarbetet med dina kollegor och er undervisning i en integrerande språk- och yrkesutbildning med tydlig koppling till arbetslivet.

  • Lärare inom kombinationsutbildningar: yrkeslärare, lärare

  • 7,5 hp

  • Digitalt via Stockholms universitet

  • Vuxenutbildning

Call to action

Anmäl er som ett team

Du som är språklärare kommer att läsa kursen Arbetslivsinriktad språkundervisning i sfi och sva inom komvux, och du som är yrkeslärare kommer att läsa kursen Språkutvecklande arbete inom kombinationsutbildningar.

De båda kurserna löper parallellt med varandra, och ni kommer under utbildningens gång att få gemensamma uppdrag och uppgifter att planera och genomföra i er ordinarie undervisning. Kring dessa kommer ni att arbeta som ett team.

Arbetslivsinriktad språkundervisning i sfi och sva inom komvux

Den här kursen är för dig som är lärare i svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk (sva) inom komvux och vill utveckla din undervisning i muntlig och skriftlig kommunikation med tydlig koppling till arbetslivet. Kursen ger dig verktyg för att utforma arbetslivsrelevant språkundervisning och undervisningsmaterial för att ge elever inom sfi eller sva ökade möjligheter att delta aktivt i arbetslivet.

Kursens innehåll

Kursen består av tre delar:

  • I den första delen ingår klargöranden av de begrepp och metoder som behövs för att beskriva kommunikation i arbetslivet.
  • Den andra delen är mer praxisorienterad, där du genomför ett eget arbete. Arbetet ger exempel på hur kommunikationssituationer i arbetslivet kan se ut.
  • I den avslutande delen, som är ämnesdidaktiskt inriktad, tillämpar du de inhämtade kunskaperna genom att konstruera undervisningsmaterial, material för handledning av elever under praktik eller underlag för bedömning av arbetsrelaterad språkfärdighet.

Ta del av kursplan och övrig information här: Arbetslivsinriktad språkundervisning Länk till annan webbplats.

Språkutvecklande arbete inom kombinationsutbildningar

Den här kursen är för dig som är yrkeslärare och vill utveckla din undervisning i muntlig och skriftlig kommunikation med tydlig koppling till arbetslivet. Kursen ger dig verktyg att utforma en språkutvecklande ämnesundervisning med fokus på de studerandes funktionella språkfärdigheter för aktivt deltagande i studier och arbetsliv.

Kursens innehåll

Kursen består av tre delar:

  • Teoretiska perspektiv på språk- och kunskapsutvecklande arbete och hur sådant arbete kan tillämpas inom kombinationsutbildningar där eleverna läser sfi/sva i kombination med en yrkesutbildning.
  • En introduktion till ämnet svenska som andraspråk och redskap för att tillämpa teoretiska kunskaper om andraspråksinlärning och andraspråksanvändning inom yrkesutbildning och i samarbete med lärare i sfi/sva.
  • Verktyg för att utforma språkutvecklande ämnesundervisning med fokus på de studerandes funktionella språkfärdigheter för aktivt deltagande i studier och arbetsliv.

Ta del av kursplan och övrig information här: Språkutvecklande arbete inom kombinationsutbildningar Länk till annan webbplats.

När och var?

Distanskurserna anordnas digitalt av Stockholms universitet från den 18 januari till den 14 maj 2024. Information om eventuella ytterligare kursstarter publiceras under 2024.

Målgrupp

Kursen vänder sig till er som är lärare i kombinationsutbildningar inom komvux.

Anmälan

Kursen är för närvarande full. Antalet utbildningsplatser är begränsat till 35 språklärare och 35 yrkeslärare. Totalt antal platser är 70 fördelat på 35 team.  Du är välkommen att anmäla dig till vår reservlista. Du anmäler dig som en del av ett team tillsammans med den språk- eller yrkeslärare som du arbetar tillsammans med. Ni behöver göra varsin anmälan för att vi ska kunna registrera er på rätt sätt. Om något av våra antagna team lämnar återbud kommer vi att anta reserver i turordning.

Reservlista Kompetensutveckling för lärare inom kombinationsutbildningar i komvux Länk till annan webbplats.

Kontakt

För frågor om kursinnehåll, skicka e-post till: sva@su.se

För frågor om antagning, skicka e-post till: kombinationsutbildningar@skolverket.se

Därför ska ni delta

Ni får möjlighet att utveckla ert samarbete och er gemensamma undervisning inom kombinationsutbildningar i komvux.

Insatsen ingår i det nationella skolutvecklingsprogrammet Skola och arbetsliv samt vidare studier Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 07 december 2023.