Meänkieli

Kontaktuppgifter till Skolverket på meänkieli.

Postiosote
Skolverket
Box 4002, 171 04 Solna

Käyntiosote
Skolverket
Svetsarvägen 16, 171 41 Solna

Telefooni
08 - 527 332 00

Senast uppdaterad 17 maj 2023