Provdatum i komvux

Inom den kommunala vuxenutbildningen finns ett första datum för genomförande. Proven kan genomföras löpande från och med detta datum. Vi rekommenderar att proven i så hög utsträckning som möjligt genomförs på det första provdatumet.

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå kan använda både de kursprov som används i gymnasieskolan och de kursprov som enbart används i komvux. De prov som används i både gymnasieskolan och i komvux utkommer varje höst- och vårtermin. De prov som endast kan användas inom komvux utkommer i september varje år.

Användningstid

Inom komvux på gymnasial nivå får varje kursprov användas under ett år räknat från första provdatum. 

Prov avsedda för komvux

För följande kurser finns det ett specifikt prov avsett för komvux med första provdatum i september varje år:

  • svenska 1/svenska som andraspråk 1
  • svenska 3/svenska som andraspråk 3
  • engelska 5
  • engelska 6
  • matematik 1b

För övriga matematikkurser erbjuds endast de kursprov som genomförs i gymnasieskolan.

Läsåret 2017/2018

* Prov avsedda endast för kommunal vuxenutbildning

** 5-10 min för instruktioner tillkommer

Kurs

Del

Vecka

Provdatum

Provtid

Engelska 5* A från v. 36 icke tidsbunden 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 5*

C

36

må 4 sep 2017

80 min**
Engelska 5* B 36 må 4 sep 2017 90 + 50 min (reading resp. listening)**
Engelska 5 A från v. 39 icke tidsbunden 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 5

C

46

fr 17 nov 2017

80 min**

Engelska 5

B

48

on 29 nov 2017

90 + 50 min (reading resp. listening)**

Engelska 5

A från v. 11 icke tidsbunden 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 5

C

17

25 april 2018

80 min**

Engelska 5

B

18

fr 4 maj 2018

90 + 50 min (reading resp. listening)**
Engelska 6* A från v. 36 icke tidsbunden 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 6*

C

36

må 4 sep 2017

100 min**
Engelska 6* B 36 mån 4 sep 2017 90 + 50 min (reading resp. listening)**
Engelska 6 A från v. 39 icke tidsbunden 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 6

C

47

on 22 nov 2017

100 min**

Engelska 6

B

48

ti 28 nov 2017

90 + 50 min (reading resp. listening)**
Engelska 6 A från v. 11 icke tidsbunden 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 6

C

17

fr 27 april 2018

100 min**

Engelska 6

B

18

on 2 maj 2018

90 + 50 min (reading resp. listening)**
Matematik 1b* A   icke tidsbunden 5-7 min/elev eller 20 min per grupp 2-4 elever

Matematik 1b*

B,C,D

36

må 4 sep 2017

60 min + rekommenderad rast + 60 min + rekommenderad rast + 120 min**
Matematik 1a,1b,1c A   icke tidsbunden ca. 30 min per grupp 3-4 elever

Matematik 1a,1b,1c

B,C,D

50

ti 12 dec 2017

delprov B: 60 min (rekommenderad rast)
delprov C: 60 min (rekommenderad längre rast)
delprov D: 120 min**
Matematik 1a,1b,1c A   icke tidsbunden ca. 30 min per grupp 3-4 elever

Matematik 1a,1b,1c

B,C,D

20

to 17 maj 2018

delprov B: 60 min (rekommenderad rast)
delprov C: 60 min (rekommenderad längre rast)
delprov D: 120 min**

Matematik 2a,2b,2c

B,C,D

49

fr 8 dec 2017

delprov B+C: 120 min(rekommenderad längre rast)
delprov D: 120 min**

Matematik 2a,2b,2c

B,C,D

20

fr 18 maj 2018

delprov B+C: 120 min (rekommenderad längre rast)
delprov D: 120 min**
Matematik 3b,3c A   icke tidsbunden förberedelse: 60 min
ca. 20–25 min per grupp 3–4 elever

Matematik 3b,3c

B,C,D

50

to 14 dec 2017

delprov B+C: 120 min (rekommenderad rast)
delprov D: 120 min**
Matematik 3b,3c A   icke tidsbunden förberedelse: 60 min
ca. 20–25 min per grupp 3–4 elever

Matematik 3b,3c

B,C,D

20

ti 15 maj 2018

delprov B+C: 120 min(rekommenderad längre rast)
delprov D: 120 min**

Matematik 4

B,C,D

49

to 7 dec 2017

delprov B+C: 150 min (rekommenderad längre rast)
delprov D: 120 min**

Matematik 4

B,C,D

20

on 16 maj 2018 delprov B+C: 150 min (rekommenderad längre rast) delprov D: 120 min**
Svenska 1*/Svenska som andraspråk 1 A   genomförs på lektionstid före delprov B och C ca. 10 min per elev

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1*

B

36

må 4 sep 2017

120 min (180 min för svenska som andraspråk)**
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1* C 36 må 4 sep 2017 180 min**
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 A   genomförs på lektionstid före delprov B och C ca. 10 min per elev

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

B

47

ti 21 nov 2017

120 min (180 min för svenska som andraspråk)**

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

C

47

to 23 nov 2017

180 min**
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 A   genomförs på lektionstid före delprov B och C ca. 10 min per elev

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

B

16

ti 17 april 2018

120 min (180 min för svenska som andraspråk)**

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

C

16

to 19 april 2018 180 min**

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3*

A

36

må 4 sep 2017

240 min**
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3* B   genomförs efter delprov A ca. 10 min per elev

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

A

46

to 16 nov 2017

240 min**
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 B   genomförs efter delprov A ca. 10 min per elev

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

A

19

ti 8 maj 2018

240 min**
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 B   genomförs efter delprov A ca. 10 min per elev

Läsåret 2018/2019

* Prov avsedda endast för kommunal vuxenutbildning

Kurs

Del

Vecka

Provdatum

Engelska 5* A från v. 36 icke tidsbunden

Engelska 5*

C

36

mån 3 september 2018

Engelska 5* B 36 mån 3 september 2018
Engelska 5 A   icke tidsbunden

Engelska 5

C

46

fre 16 november 2018

Engelska 5

B

48

on 28 november 2018

Engelska 5

A   icke tidsbunden

Engelska 5

C

18

tor 2 maj 2019

Engelska 5

B

19

ons 8 maj 2019

Engelska 6* A från v. 36 icke tidsbunden

Engelska 6*

C

36

mån 3 september 2018

Engelska 6* B 36 mån 3 september 2018
Engelska 6 A   icke tidsbunden

Engelska 6

C

47

ons 21 november 2018

Engelska 6

B

48

tis 27 november 2018

Engelska 6 A   icke tidsbunden

Engelska 6

C

18

fre 3 maj 2019

Engelska 6

B

19

fre 10 maj 2019

Matematik 1b* A   icke tidsbunden

Matematik 1b*

B,C,D

36

mån 3 september 2018

Matematik 1a,1b,1c A   icke tidsbunden

Matematik 1a,1b,1c

B,C,D

50

fre 14 december 2018

Matematik 1a,1b,1c A   icke tidsbunden

Matematik 1a,1b,1c

B,C,D

21

ons 22 maj 2019

Matematik 2a,2b,2c

B,C,D

50

ons 12 december 2018

Matematik 2a,2b,2c

B,C,D

21

tor 23 maj 2019

Matematik 3b,3c A   icke tidsbunden

Matematik 3b,3c

B,C,D

51

tis 18 december 2018

Matematik 3b,3c A   icke tidsbunden

Matematik 3b,3c

B,C,D

21

mån 20 maj 2019

Matematik 4

B,C,D

50

tis 11 december 2018

Matematik 4

B,C,D

21

tis 21 maj 2019
Svenska 1*/Svenska som andraspråk 1 A   genomförs på lektionstid före delprov B och C

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1*

B

36

mån 3 september 2018

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1* C 36 mån 3 september 2018
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 A   genomförs på lektionstid före delprov B och C

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

B

47

tis 20 november 2018

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

C

47

tor 22 november 2018

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 A   genomförs på lektionstid före delprov B och C

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

B

14

tis 2 april 2019

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

C

14

tor 4 april 2019

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3*

A

36

mån 3 september 2018

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3* B   genomförs efter delprov A

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

A

46

tor 15 november 2018

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 B   genomförs efter delprov A

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

A

15

ons 10 april 2019

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 B   genomförs efter delprov A
Senast granskad: 2018-01-16
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner