Provdatum i komvux

Inom den kommunala vuxenutbildningen finns ett första datum för genomförande. Proven kan genomföras löpande från och med detta datum. Skolverket rekommenderar att proven i så hög utsträckning som möjligt genomförs på det första provdatumet.

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå kan använda både de kursprov som används i gymnasieskolan och de kursprov som enbart används i komvux. De prov som används i både gymnasieskolan och i komvux utkommer även fortsättningsvis varje höst- och vårtermin. De prov som endast kan användas inom komvux utkommer i september varje år.

Användningstid

Inom komvux på gymnasial nivå får varje kursprov användas under ett år räknat från första provdatum. Detta gäller proven med första provdatum i september 2014 och framåt. 

Prov avsedda för komvux

För följande kurser kommer det att finnas ett specifikt prov avsett för komvux med första datum för genomförande i september varje år:

  • svenska 1/svenska som andraspråk 1
  • svenska 3/svenska som andraspråk 3
  • engelska 5
  • engelska 6
  • matematik 1b

För övriga matematikkurser erbjuds endast de kursprov som genomförs i gymnasieskolan.

Läsåret 2016/2017

* Prov avsedda endast för kommunal vuxenutbildning

Kurs

Del

Vecka

Provdatum

Provtid

Engelska 5* A från v. 36 icke tidsbunden 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 5*

C

36

må 5 sep 2016

80 min
Engelska 5* B 36 mån 5 sep 2016 90 + 50 min (reading resp. listening)
Engelska 5 A från v. 39 icke tidsbunden 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 5

C

46

fr 18 nov 2016

80 min

Engelska 5

B

48

on 30 nov 2016

90 + 50 min (reading resp. listening)

Engelska 5

A från v. 11 icke tidsbunden 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 5

C

18

on 3 maj 2017

80 min

Engelska 5

B

19

må 8 maj 2017

90 + 50 min (reading resp. listening)
Engelska 6* A från v. 36 icke tidsbunden 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 6*

C

36

må 5 sep 2016

100 min
Engelska 6* B 36 mån 5 sep 2016 90 + 50 min (reading resp. listening)
Engelska 6 A från v. 39 icke tidsbunden 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 6

C

47

on 23 nov 2016

100 min

Engelska 6

B

48

ti 29 nov 2016

90 + 50 min (reading resp. listening)
Engelska 6 A från v. 11 icke tidsbunden 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 6

C

18

fr 5 maj 2017

100 min

Engelska 6

B

19

ti 9 maj 2017

90 + 50 min (reading resp. listening)
Matematik 1b* A   icke tidsbunden 5-7 min/elev eller 20 min per grupp 2-4 elever

Matematik 1b*

B,C,D

36

må 5 sep 2016

60 min + rekommenderad rast + 60 min + rekommenderad rast + 120 min
Matematik 1a,1b,1c A   icke tidsbunden ca. 30 min per grupp 3-4 elever

Matematik 1a,1b,1c

B,C,D

49

ti 6 dec 2016

delprov B: 60 min (rekommenderad rast)
delprov C: 60 min (rekommenderad längre rast)
delprov D: 120 min
Matematik 1a,1b,1c A   icke tidsbunden ca. 30 min per grupp 3-4 elever

Matematik 1a,1b,1c

B,C,D

20

ti 16 maj 2017

delprov B: 60 min (rekommenderad rast)
delprov C: 60 min (rekommenderad längre rast)
delprov D: 120 min

Matematik 2a,2b,2c

B,C,D

49

on 7 dec 2016

delprov B+C: 120 min (rekommenderad längre rast)
delprov D: 120 min

Matematik 2a,2b,2c

B,C,D

20

to 18 maj 2017

delprov B+C: 120 min (rekommenderad längre rast)
delprov D: 120 min
Matematik 3b,3c A   icke tidsbunden förberedelse: 60 min
ca. 20–25 min per grupp 3–4 elever

Matematik 3b,3c

B,C,D

49

fr 9 dec 2016

delprov B+C: 120 min (rekommenderad rast)
delprov D: 120 min
Matematik 3b,3c A   icke tidsbunden förberedelse: 60 min
ca. 20–25 min per grupp 3–4 elever

Matematik 3b,3c

B,C,D

20

on 17 maj 2017

delprov B+C: 120 min (rekommenderad längre rast)
delprov D: 120 min

Matematik 4

B,C,D

49

to 8 dec 2016

delprov B+C: 150 min (rekommenderad längre rast)
delprov D: 120 min

Matematik 4

B,C,D

20

fr 19 maj 2017

delprov B+C: 150 min (rekommenderad längre rast)
delprov D: 120 min
Svenska 1*/Svenska som andraspråk 1 A   genomförs på lektionstid före delprov B och C ca. 10 min per elev

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1*

B

36

må 5 sep 2016

120 min (180 min för svenska som andraspråk)
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1* C 36 mån 5 sep 2016 180 min
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 A   genomförs på lektionstid före delprov B och C ca. 10 min per elev

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

B

47

ti 22 nov 2016

120 min (180 min för svenska som andraspråk)

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

C

47

to 24 nov 2016

180 min
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 A   genomförs på lektionstid före delprov B och C ca. 10  min per elev

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

B

17

on 26 april 2017

120 min (180 min för svenska som andraspråk)

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

C

17

fr 28 april 2017

180 min

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3*

A

36

må 5 sep 2016

240 min

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3* B   genomförs efter delprov A ca. 10 min per elev

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

A

46

to 17 nov 2016

240 min
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 B   genomförs efter delprov A ca. 10 min per elev

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

A

14

to 6 apr 2017

240 min
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 B   genomförs efter delprov A ca. 10 min per elev

Läsåret 2017/2018

* Prov avsedda endast för kommunal vuxenutbildning

Kurs

Del

Vecka

Provdatum

Provtid

Engelska 5* A från v. 39 icke tidsbunden  

Engelska 5*

C

36

må 4 sep 2017

 
Engelska 5* B 36 må 4 sep 2017  
Engelska 5 A från v. 39 icke tidsbunden  

Engelska 5

C

46

fr 17 nov 2017

 

Engelska 5

B

48

on 29 nov 2017

 

Engelska 5

A från v. 39 icke tidsbunden  

Engelska 5

C

17

on 25 maj 2018

 

Engelska 5

B

18

fr 4 maj 2018

 
Engelska 6* A från v. 39 icke tidsbunden  

Engelska 6*

C

36

må 4 sep 2017

 
Engelska 6* B 36 mån 4 sep 2017  
Engelska 6 A från v. 39 icke tidsbunden  

Engelska 6

C

47

on 22 nov 2017

 

Engelska 6

B

48

ti 28 nov 2017

 
Engelska 6 A från v. 39 icke tidsbunden  

Engelska 6

C

17

fr 27 april 2018

 

Engelska 6

B

18

on 2 maj 2018

 
Matematik 1b* A   icke tidsbunden  

Matematik 1b*

B,C,D

36

må 4 sep 2017

 
Matematik 1a,1b,1c A   icke tidsbunden  

Matematik 1a,1b,1c

B,C,D

50

ti 12 dec 2017

 
Matematik 1a,1b,1c A   icke tidsbunden  

Matematik 1a,1b,1c

B,C,D

20

to 17 maj 2018

 

Matematik 2a,2b,2c

B,C,D

49

fr 8 dec 2017

 

Matematik 2a,2b,2c

B,C,D

20

fr 18 maj 2018

 
Matematik 3b,3c A   icke tidsbunden  

Matematik 3b,3c

B,C,D

50

to 14 dec 2017

 
Matematik 3b,3c A   icke tidsbunden  

Matematik 3b,3c

B,C,D

20

ti 15 maj 2018

 

Matematik 4

B,C,D

49

to 7 dec 2017

 

Matematik 4

B,C,D

20

on 16 maj 2018  
Svenska 1*/Svenska som andraspråk 1 A   genomförs på lektionstid före delprov B och C  

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1*

B

36

må 4 sep 2017

 
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1* C 36 må 4 sep 2017  
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 A   genomförs på lektionstid före delprov B och C  

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

B

47

ti 21 nov 2017

 

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

C

47

to 23 nov 2017

 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 A   genomförs på lektionstid före delprov B och C  

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

B

16

ti 17 april 2018

 

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

C

16

to 19 april 2018  

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3*

A

36

må 4 sep 2017

 
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3* B   genomförs efter delprov A  

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

A

46

to 16 nov 2017

 
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 B   genomförs efter delprov A  

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

A

19

ti 8 maj 2018

 
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 B   genomförs efter delprov A  
Senast granskad: 2016-12-22
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner