Skolverket

Provdatum i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är en flexibel utbildning och du som lärare använder proven inför din betygssättning.

Det finns nya nationella prov tillgängliga varje höst- och vårtermin. Dessa prov används även i gymnasieskolan. Alla prov har ett första provdatum och en ettårig användningstid. Efter det första provdatumet är det tillåtet för dig som lärare att använda provet inför din betygssättning. Det är inte tillåtet att använda ett prov innan det första provdatumet.

Det finns också prov som är särskilt framtagna för komvux. Dessa prov finns i kurserna Svenska 1, Svenska som andraspråk 1, Svenska 3, Svenska som andraspråk 3, Engelska 5, Engelska 6 och Matematik 1b. För övriga matematikkurser finns endast de prov som också används i gymnasieskolan.

Första provdatum 2018/2019

I tabellen anges första provdatum.

Läsåret 2018/2019

Kurs

Delprov

Vecka

Datum

Tidsåtgång

Engelska 5*

A

36

icke tidsbunden, från vecka 36

15 min/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 5*

C

36

må 3 september 2018

80 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska 5*

B

36

må 3 september 2018

90 + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska 5

A


icke tidsbunden, från vecka 41

15 min/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 5

C

46

fre 16 november 2018

80 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska 5

B

48

on 28 november 2018

90 + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska 5

A


icke tidsbunden, från vecka 12

15 min/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 5

C

18

tor 2 maj 2019

80 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska 5

B

19

ons 8 maj 2019

90 + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska 6*

A


icke tidsbunden, från vecka 36

15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 6*

C

36

mån 3 september 2018

100 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska 6*

B

36

mån 3 september 2018

90 + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska 6

A


icke tidsbunden, från vecka 41

15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 6

C

47

ons 21 november 2018

100 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska 6

B

48

tis 27 november 2018

90 + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska 6

A


icke tidsbunden, från vecka 12

15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 6

C

18

fre 3 maj 2019

100 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska 6

B

19

fre 10 maj 2019

90 + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 1b*

A


icke tidsbunden, från vecka 36

ca. 30 min per grupp på 3–4 elever

Matematik 1b*

B+C+D

36

mån 3 september 2018

60 min + rast + 60 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 1a,1b,1c

A


icke tidsbunden

ca. 30 min per grupp på 3–4 elever

Matematik 1a,1b,1c

B+C+D

50

fre 14 december 2018

60 min + rast + 60 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 1a,1b,1c

A


icke tidsbunden

ca. 30 min per grupp på 3–4 elever

Matematik 1a,1b,1c

B+C+D

21

ons 22 maj 2019

60 min + rast + 60 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 2a,2b,2c

B+C+D

50

ons 12 december 2018

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 2a,2b,2c

B+C+D

21

tor 23 maj 2019

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 3b,3c

A


icke tidsbunden

60 min förberedelse + ca. 20–25 min per grupp på 3–4 elever

Matematik 3b,3c

B+C+D

51

tis 18 december 2018

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 3b,3c

A


icke tidsbunden

60 min förberedelse + ca. 20–25 min per grupp på 3–4 elever

Matematik 3b,3c

B+C+D

21

mån 20 maj 2019

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 4

B+C+D

50

tis 11 december 2018

150 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 4

B+C+D

21

tis 21 maj 2019

150 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1*

A


genomförs före delprov B och C

cirka 10 min per elev

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1*

B

36

mån 3 september 2018

120 minuter för elever som följer svenska 1

180 minuter för elever som följer svenska som andraspråk 1

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1*

C

36

mån 3 september 2018

180 min

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

A


genomförs före delprov B och C

cirka 10 min per elev

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

B

47

tis 20 november 2018

120 minuter för elever som följer svenska 1

180 minuter för elever som följer svenska som andraspråk 1

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

C

47

tor 22 november 2018

180 min

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

A


genomförs före delprov B och C

cirka 10 min per elev

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

B

14

tis 2 april 2019

120 minuter för elever som följer svenska 1

180 minuter för elever som följer svenska som andraspråk 1

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

C

14

tor 4 april 2019

180 min

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3*

A

36

mån 3 september 2018

240 min

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3*

B


genomförs efter delprov A

cirka 10 min per elev

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

A

46

tor 15 november 2018

240 min

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

B


genomförs efter delprov A

cirka 10 min per elev

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

A

15

ons 10 april 2019

240 min

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

B


genomförs efter delprov A

cirka 10 min per elev

* Nationella prov särskilt avsedda för kommunal vuxenutbildning

Engelska 5

Nationella provet i Engelska 5 består av tre delprov. Delproven fokuserar på de olika färdigheterna tala/samtala, läsa och lyssna samt skriva.

Delprov A – Speaking – muntlig produktion och interaktion

Tidsåtgång: 15 min/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

I delprov A prövas muntlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i tal. I delprovet får två elever utifrån en given uppgift uttrycka, utveckla och diskutera ett visst innehåll.

Delprov B – Reception, Reading (B1) & Listening (B2)

Tidsåtgång: 90 + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

I delprov B prövas reception, det vill säga förmågan att förstå talad och skriven engelska samt förmågan att tolka innehållet och därmed förmågan att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften. Delproven B1 och B2 består båda av tre eller fyra uppgifter med olika format. Eleverna besvarar uppgifterna genom att välja bland olika typer av flervalsalternativ eller själva skriva ett svar om ett eller flera ord. Relativt få uppgifter kräver långa svar.

Delprov C – Writing – skriftlig produktion och interaktion

Tidsåtgång: 80 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

I delprov C prövas skriftlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift. Delprovet består av en skriftlig uppgift som eleverna genomför individuellt. Eleverna får, utifrån en given uppgift, skriva en text med ett visst syfte och en viss mottagare. Eleverna ska i texten uttrycka och utveckla ett innehåll. 

Från hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Det är viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg och det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Engelska 6

Nationella provet i Engelska 6 består av tre delprov. Delproven fokuserar på de olika färdigheterna tala/samtala, läsa och lyssna samt skriva.

Delprov A – Speaking – muntlig produktion och interaktion

Tidsåtgång: 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

I delprov A prövas muntlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i tal. I delprovet får två elever utifrån en given uppgift uttrycka, utveckla och diskutera ett visst innehåll.

Delprov B – Reception, Reading (B1) & Listening (B2)

Tidsåtgång: 90 + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

I delprov B prövas reception, det vill säga förmågan att förstå talad och skriven engelska samt förmågan att tolka innehållet och därmed förmågan att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften. Delproven B1 och B2 består båda av tre eller fyra uppgifter med olika format. Eleverna besvarar uppgifterna genom att välja bland olika typer av flervalsalternativ eller själva skriva ett svar om ett eller flera ord. Relativt få uppgifter kräver långa svar.

Delprov C – Writing – skriftlig produktion och interaktion

Tidsåtgång: 100 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

I delprov C prövas skriftlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift. Delprovet består av en skriftlig uppgift som eleverna genomför individuellt. Eleverna får, utifrån en given uppgift, skriva en text med ett visst syfte och en viss mottagare. Eleverna ska i texten uttrycka och utveckla ett innehåll. Till provet finns ett material som eleverna tar del av före provtillfället som förberedelse.

Från hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Det är viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg och det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Matematik 1

Nationella proven i kurserna 1a, 1b och 1c består alla av fyra delprov – ett muntligt delprov och tre skriftliga delprov. Alla delprov behöver göras för att du ska få det stöd för bedömningen som provet är tänkt att ge.

Delprov A – muntligt delprov

Tidsåtgång: ca. 30 min per grupp på 3–4 elever

Delprov A är ett muntligt delprov som kan genomföras när som helst från det att skolan får materialet, även efter de skriftliga delproven om det lämpar sig bättre för skolan. Delprovet görs i grupper om 3–4 elever under ungefär 20–30 minuter per grupp.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

FormelbladPDF (pdf, 947 kB)

Formelblad (engelsk version)PDF (pdf, 959 kB)

Formelblad (textview)ZIP (zip, 266 kB)

Delprovet utgår från våren 2019

Från och med vårterminen 2019 ingår inte delprov A (det muntliga delprovet) som en del av de nationella proven i matematik 1 och 3 på gymnasial nivå. Istället erbjuds fristående muntliga bedömningsstöd, som kan användas som komplement till de nationella proven eller som stöd till bedömningen i övrigt. Formen bedömningsstöd ger ökad flexibilitet i när och hur de muntliga uppgifterna kan användas. De muntliga bedömningsstöden publiceras i bedömningsportalen under vårterminen 2019. Lärare som vill nå material i bedömningsportalen behöver inloggningsuppgifter, som tilldelas av skolans rektor.

Mer om hur du får tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen

Delprov B, C och D – skriftliga delprov

Tidsåtgång: delprov B, 60 min + rekommenderad rast + delprov C, 60 min + rekommenderad längre rast + delprov D, 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

De skriftliga delproven B, C och D görs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på över tre timmar rekommenderar vi en längre rast, gärna lunch, mellan delprov C och D. Provtiden är 60 minuter för delprov B, 60 minuter för delprov C och 120 minuter för delprov D.

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare. Det framgår av uppgiften om eleven behöver ange mer än svar.

Delprov C är en mer omfattande uppgift där digitala verktyg är tillåtna. Lösningen till denna uppgift ska redovisas på separat papper. Läraren behöver uppmärksamma eleverna på att det är viktigt att de försöker lösa uppgiften eftersom även en påbörjad lösning kan ge poäng.

Delprov D består av ett flertal uppgifter. Även här är digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare, tillåtna. Lösningar och svar till uppgifterna ska redovisas på separat papper. Eleven ska redogöra för sina tolkningar av uppgifterna och sina tankegångar. I några uppgifter står det utskrivet att endast svar krävs, vilket innebär att du som lärare enbart bedömer svaret.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

FormelbladPDF (pdf, 947 kB)

Formelblad (engelsk version)PDF (pdf, 959 kB)

Formelblad (textview)ZIP (zip, 266 kB)

Matematik 2

Nationella proven i kurserna 2a, 2b och 2c består alla av tre skriftliga delprov som alla genomförs under samma dag. Alla delprov behöver göras för att du ska få det stöd för bedömning som provet är tänkt att ge. Det finns inget muntligt delprov (delprov A) i Matematik 2.

Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderar vi en längre rast, gärna lunch, mellan delprov C och D. Provtiden är 120 minuter för delprov B + C och 120 minuter för delprov D.

Delprov B, C och D – skriftliga delprov

Tidsåtgång: delprov B+C, 120 min + rekommenderad längre rast + delprov D, 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov C består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Delprov D består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Generellt är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de i slutet av delprovet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Du som lärare behöver därför uppmana eleverna att försöka lösa alla uppgifter.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

FormelbladPDF (pdf, 385 kB)

Formelblad (engelsk version)PDF (pdf, 379 kB)

Formelblad (textview)ZIP (zip, 561 kB)

Matematik 3

Nationella proven i kurserna 3b och 3c består av fyra delprov – ett muntligt och tre skriftliga. De skriftliga delproven genomförs under samma dag. Alla delprov behöver göras för att du ska få det stöd för bedömning som provet är tänkt att ge.

Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderar vi en längre rast, gärna lunch, mellan delprov C och D. Provtiden är 120 minuter för delprov B + C och 120 minuter för delprov D.

Delprov A – muntligt delprov

Tidsåtgång: 60 min förberedelse + ca. 20–25 min per grupp på 3–4 elever

Delprov A är ett muntligt delprov som kan genomföras när som helst från det att skolan får materialet, även efter de skriftliga delproven om det lämpar sig bättre för skolan. Delprovet genomförs i grupper om 3–4 elever under ungefär 20–24 minuter per grupp.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

FormelbladPDF (pdf, 413 kB)

Formelblad (engelsk version)PDF (pdf, 416 kB)

Formelblad (textview)ZIP (zip, 612 kB)

Delprovet utgår från våren 2019

Från och med vårterminen 2019 ingår inte delprov A (det muntliga delprovet) som en del av de nationella proven i matematik 1 och 3 på gymnasial nivå. Istället erbjuds fristående muntliga bedömningsstöd, som kan användas som komplement till de nationella proven eller som stöd till bedömningen i övrigt. Formen bedömningsstöd ger ökad flexibilitet i när och hur de muntliga uppgifterna kan användas. De muntliga bedömningsstöden publiceras i bedömningsportalen under vårterminen 2019. Lärare som vill nå material i bedömningsportalen behöver inloggningsuppgifter, som tilldelas av skolans rektor.

Mer om hur du får tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen

Delprov B, C och D – skriftliga delprov

Tidsåtgång: delprov B+C, 120 min + rekommenderad längre rast + delprov D, 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

De skriftliga delproven B, C och D skrivs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderas en längre rast, gärna lunch, mellan delproven C och D. Provtiden är 120 minuter för delprov B + C och 120 minuter för delprov D.

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom miniräknare. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov C består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Delprov D består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Generellt är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de i slutet av delprovet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Du som lärare behöver därför uppmana eleverna att försöka lösa alla uppgifter.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

FormelbladPDF (pdf, 413 kB)

Formelblad (engelsk version)PDF (pdf, 416 kB)

Formelblad (textview)ZIP (zip, 612 kB)

Matematik 4

Provet består av tre skriftliga delprov som alla behöver göras för att resultaten ska ge det stöd för bedömning som provet är tänkt att ge. Det finns inget muntligt delprov (delprov A) i Matematik 4.

Delprov B, C och D – skriftliga delprov

Tidsåtgång: delprov B+C, 150 min + rekommenderad längre rast + delprov D, 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

De skriftliga delproven B, C och D görs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderas en längre rast, gärna lunch, mellan delprov B + C och delprov D. Provtiden för de skriftliga delarna är 150 minuter för delproven B och C samt 120 minuter för delprov D.

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov C består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Delprov D består av ett flertal uppgifter där det krävs digitala verktyg för att göra beräkningar och rita grafer. Till uppgifterna i delprov D ska eleverna alltid ge fullständiga lösningar på separat papper.

Generellt är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de i slutet av delprovet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Du som lärare behöver därför uppmana eleverna att försöka lösa alla uppgifter.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

FormelbladPDF (pdf, 422 kB)

Formelblad (engelsk version)PDF (pdf, 427 kB)

Formelblad (textview)ZIP (zip, 614 kB)

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

Nationella provet i Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 är gemensamt, men bedömningsunderlaget och vissa uppgifter kan skilja sig åt eftersom provet följer respektive ämnesplans centrala innehåll och kunskapskrav.

Tre delprov

Provet kretsar kring ett särskilt tema och består av tre delprov – muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig framställning.

Information om delproven i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Delprov

Genomförande

Innehåll

Tidsåtgång

A

Genomförs före delprov B och C

Eleven håller ett informerande anförande.

Ca. 10 min per elev

B

Provdag

Eleven läser texter och svarar på frågor om texterna.

120 minuter för elever som följer ämnesplanen i svenska 1

180 minuter för elever som följer ämnesplanen i svenska som andraspråk 1

C

Provdag

Eleven skriver en text med anknytning till texterna i texthäftet.

180 min

Delprov A – muntlig framställning

Tidsåtgång: cirka 10 min per elev

Delprov A ska göras någon gång under den period på cirka fem veckor som infaller mellan att skolan får tillgång till provmaterialet och provdatumet för delprov B. I det här delprovet får eleverna göra individuella, muntliga anföranden med koppling till provets tema. Framförandena och de efterföljande klassrumssamtalen blir ett tillfälle för klassen att tillsammans bearbeta temat.

Delprov B – läsförståelse

Tidsåtgång: 120 min för svenska och 180 min för svenska som andraspråk (exkl. 5–10 min för instruktioner)

I delprov B prövas läsförståelse och elevens förmåga att analysera olika typer av texter. Eleverna får vid provtillfället ett texthäfte och ett uppgiftshäfte. Uppgifterna är dels flervalsuppgifter, dels öppna frågor där eleven själv får skriva sina svar.

Delprov C – skriftlig framställning

Tidsåtgång: 180 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Vid provtillfället för delprov C prövas elevens skriftliga förmåga. Eleven får återigen texthäftet som användes vid delprov B, men också fyra skrivuppgifter varav eleven väljer en. Eleven ska sedan skriva en sammanhängande text med ett omfång på cirka 300–700 ord som har sin utgångspunkt i texterna från texthäftet.

Från hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en ordlista samt en skrivyta med rättstavningsfunktion. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

Provet är gemensamt i Svenska 3 och Svenska som andraspråk 3, men bedömningsunderlaget kan skilja sig åt eftersom provet följer respektive ämnesplans centrala innehåll och kunskapskrav.

Två delprov

Provet kretsar kring ett särskilt tema och består av två delprov – muntlig- och skriftlig framställning.

Information om delproven i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

Delprov

Genomförande

Innehåll

Tidsåtgång

A

Provdag

Eleven skriver en utredande text av vetenskaplig karaktär

240 min

B

Genomförs på lektionstid eller på en bestämd provdag

Eleven genomför ett argumenterande anförande

inom provets tema

ca. 10 min per elev

Delprov A – skriftlig framställning

Tidsåtgång: 240 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Vid provtillfället för delprov C prövas elevens skriftliga förmåga. Eleven ett uppgiftshäfte med tre skrivuppgifter varav de ska välja en. Eleven ska sedan skriva en utredande text av vetenskaplig karaktär på 600–800 ord som har sin utgångspunkt i texterna från texthäftet.

Från hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en ordlista samt en skrivyta med rättstavningsfunktion. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Delprov B – muntlig framställning

Tidsåtgång: cirka 10 min per elev

Delprov B ska göras efter att delprov A har genomförts. I det här delprovet får eleverna göra individuella, argumenterande anföranden med koppling till provets tema. Eleven förbereder anförandet individuellt utanför lektionstid.

Senast uppdaterad 18 september 2018