Provdatum i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är en flexibel utbildning och du som lärare använder proven inför din betygssättning.

Det finns nya nationella prov tillgängliga varje höst- och vårtermin. Dessa prov används även i gymnasieskolan.

Det finns också prov som är särskilt framtagna för komvux. Dessa prov finns i kurserna Svenska 1, Svenska som andraspråk 1, Svenska 3, Svenska som andraspråk 3, Engelska 5, Engelska 6 och Matematik 1b. För övriga matematikkurser finns endast de prov som också används i gymnasieskolan.

Provdatum läsåret 2023/2024

På det första provdatumet får proven genomföras tidigast klockan 9.00. I tabellen anges första provdatum.

Läsåret 2023/2024

Kurs

Delprov

Vecka

Datum & starttid

Tidsåtgång

Engelska 5*

A


icke tidsbunden, från vecka 36

15 min/ per elevpar + 10 minuter för enskild förberedelse under uppsikt

Engelska 5*

C

36

mån 4 sept 2023

Kl. 9.00

80 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska 5*

B

36

mån 4 sept 2023

Kl. 9.00

90 + rast ca 20 min + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska 5

A


icke tidsbunden, från vecka 42

15 min/ per elevpar + 10 minuter för enskild förberedelse under uppsikt

Engelska 5

C

48

tis 28 nov 2023

Kl. 9.00

80 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska 5

B

48

tors 30 nov 2023

Kl. 9.00

90 + rast ca 20 min + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska 5

A


icke tidsbunden, från vecka 12

15 min/ per elevpar + 10 minuter för enskild förberedelse under uppsikt

Engelska 5

C

19

ons 8 maj 2024

Kl. 9.00

80 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska 5

B

20

ons 15 maj 2024

Kl. 9.00

90 + rast ca 20 min + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska 6*

A


icke tidsbunden, från vecka 36

15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse under uppsikt

Engelska 6*

C

36

mån 4 sept 2023

Kl. 9.00

100 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska 6*

B

36

mån 4 sept 2023

Kl. 9.00

90 + rast ca 20 min + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska 6

A


icke tidsbunden, från vecka 42

15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse under uppsikt

Engelska 6

C

49

tis 5 dec 2023

Kl. 9.00

100 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska 6

B

49

tors 7 dec 2023

Kl. 9.00

90 + rast ca 20 min + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska 6

A


icke tidsbunden, från vecka 12

15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse under uppsikt

Engelska 6

C

19

tis 7 maj 2024

Kl. 9.00

100 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska 6

B

20

mån 13 maj 2024

Kl. 9.00

90 + rast ca 20 min + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 1b*

B+C+D

36

mån 4 sept 2023

Kl. 9.00

60 min + rast + 60 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 1a,1b,1c**

B+C+D

50

tors 14 dec 2023

Kl. 9.00

60 min + rast + 60 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 1a,1b,1c

B+C+D

21

tors 23 maj 2024

Kl. 9.00

60 min + rast + 60 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 2a,2b,2c**

B+C+D1+D2

50

tis 12 dec 2023

Kl. 9.00

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 2a,2b,2c

B+C+D1+D2

21

ons 22 maj 2024

Kl. 9.00

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 3b,3c**

B+C+D1+D2

50

mån 11 dec 2023

Kl. 9.00

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 3b,3c

B+C+D1+D2

21

tis 21 maj 2024

Kl. 9.00

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 4**

B+C+D1+D2

50

fre 15 dec 2023

Kl. 9.00

150 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 4

B+C+D1+D2

20

fre 17 maj 2024

Kl. 9.00

150 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1*

A


genomförs före delprov B och C

cirka 10 min per elev

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1*

B

36

mån 4 sept 2023

Kl. 9.00

120 minuter för elever som följer svenska 1

180 minuter för elever som följer svenska som andraspråk 1

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1*

C

36

mån 4 sept 2023

Kl. 9.00

180 min

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

A


genomförs före delprov B och C

cirka 10 min per elev

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

B

49

mån 4 dec 2023

Kl. 9.00

120 minuter för elever som följer svenska 1

180 minuter för elever som följer svenska som andraspråk 1

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

C

49

fre 8 dec 2023

Kl. 9.00

180 min

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

A


genomförs före delprov B och C

cirka 10 min per elev

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

B

17

mån 22 april 2024

Kl. 9.00

120 minuter för elever som följer svenska 1

180 minuter för elever som följer svenska som andraspråk 1

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

C

17

fre 26 april 2024

Kl. 9.00

180 min

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3*

A

36

mån 4 sept 2023

Kl. 9.00

240 min

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3*

B

36

genomförs efter delprov A

cirka 10 min per elev

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

A

48

ons 29 nov 2023

Kl. 9.00

240 min

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

B


genomförs efter delprov A

cirka 10 min per elev

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

A

18

tors 2 maj 2024

Kl. 9.00

240 min

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

B


genomförs efter delprov A

cirka 10 min per elev

* Nationella prov särskilt avsedda för kommunal vuxenutbildning

**Framtaget utifrån den reviderade ämnesplan som tillämpas inom kommunal vuxenutbildning från och med 1 januari 2022.

Provdatum läsåret 2024/2025

På det första provdatumet får proven genomföras tidigast klockan 9.00. I tabellen anges första provdatum.

Färre nya prov

På grund av övergången till digitala nationella prov kommer inga nya prov på papper i engelska 5, 6 och svenska 3 för gymnasieskolan under läsåret 2024/2025. Det kommer dock ändå att finnas tre nationella prov på papper för komvux. När det gäller komvux genomförs de första digitala nationella proven hösten 2025. Septemberproven är dock pappersprov.

Läsåret 2024/2025

Kurs

Delprov

Vecka

Datum & starttid

Tidsåtgång

Engelska 5*

A


icke tidsbunden, från vecka 36

15 min/ per elevpar + 10 minuter för enskild förberedelse under uppsikt

Engelska 5*

C

36

mån 2 sept 2024

kl 9.00

80 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska 5*

B

36

mån 2 sept 2024

kl 9.00

90 + rast ca 20 min + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska 6*

A


icke tidsbunden, från vecka 36

15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse under uppsikt

Engelska 6*

C

36

mån 2 sept 2024

kl 9.00

100 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska 6*

B

36

mån 2 sept 2024

kl 9.00

90 + rast ca 20 min + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 1b*

B+C+D

36

mån 2 sept 2024

kl 9.00

60 min + rast + 60 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 1a,1b,1c**

B+C+D

51

mån 16 dec 2024

kl 9.00

60 min + rast + 60 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 1a,1b,1c

B+C+D1+D2

21

ons 21 maj 2025

kl 9.00

60 min + rast + 60 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 2a,2b,2c**

B+C+D

50

tors 12 dec 2024

kl 9.00

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 2a,2b,2c

B+C+D1+D2

21

tis 20 maj 2025

kl 9.00

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 3b,3c**

B+C+D

50

ons 11 dec 2024

Kl. 9.00

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 3b,3c

B+C+D1+D2

21

mån 19 maj 2025

kl 9.00

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 4**

B+C+D

51

tis 17 dec 2024

kl 9.00

150 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 4

B+C+D1+D2

21

tors 22 maj 2025

kl 9.00

150 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1*

A


genomförs före delprov B och C

cirka 10 min per elev

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1*

B

36

mån 2 sept 2024

kl 9.00

120 minuter för elever som följer svenska 1

180 minuter för elever som följer svenska som andraspråk 1

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1*

C

36

mån 2 sept 2024

kl 9.00

180 min

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

A


genomförs före delprov B och C

cirka 10 min per elev

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

B

49

mån 2 dec 2024

kl 9.00

120 minuter för elever som följer svenska 1

180 minuter för elever som följer svenska som andraspråk 1

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

C

49

fre 6 dec 2024

kl 9.00

180 min

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

A


genomförs före delprov B och C

cirka 10 min per elev

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

B

19

mån 5 maj 2025

kl 9.00

120 minuter för elever som följer svenska 1

180 minuter för elever som följer svenska som andraspråk 1

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

C

19

fre 9 maj 2025

kl 9.00

180 min

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3*

A

36

mån 2 sept 2024

kl 9.00

240 min

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3*

B

36

genomförs efter delprov A

cirka 10 min per elev

* Nationella prov särskilt avsedda för kommunal vuxenutbildning

**Framtaget utifrån den reviderade ämnesplan som tillämpas inom kommunal vuxenutbildning från och med 1 januari 2022.

Engelska 5

Nationella provet i Engelska 5 består av tre delprov. Delproven fokuserar på de olika färdigheterna tala/samtala, läsa och lyssna samt skriva.

Tidsåtgång: 15 minuter per elevpar + 10 minuter för enskild förberedelse under uppsikt.

I delprov A prövas muntlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i tal. I delprovet får två elever utifrån en given uppgift uttrycka, utveckla och diskutera ett visst innehåll.

Tidsåtgång: 90 + 50 minuter (exkl. 5–10 min för instruktioner).

I delprov B prövas reception, det vill säga förmågan att förstå talad och skriven engelska samt förmågan att tolka innehållet och därmed förmågan att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften. Delproven B1 och B2 består båda av tre eller fyra uppgifter med olika format. Eleverna besvarar uppgifterna genom att välja bland olika typer av flervalsalternativ eller själva skriva ett svar om ett eller flera ord. Relativt få uppgifter kräver långa svar.

Tidsåtgång: 80 minuter (exkl. 5–10 minuter för instruktioner).

I delprov C prövas skriftlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift. Delprovet består av en skriftlig uppgift som eleverna genomför individuellt. Eleverna får, utifrån en given uppgift, skriva en text med ett visst syfte och en viss mottagare. Eleverna ska i texten uttrycka och utveckla ett innehåll. 

Sedan hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Det är viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg och det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Engelska 6

Nationella provet i Engelska 6 består av tre delprov. Delproven fokuserar på de olika färdigheterna tala/samtala, läsa och lyssna samt skriva.

Tidsåtgång: 15 minuter per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse under uppsikt.

I delprov A prövas muntlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i tal. I delprovet får två elever utifrån en given uppgift uttrycka, utveckla och diskutera ett visst innehåll.

Tidsåtgång: 90 + 50 minuter (exkl. 5–10 minuter för instruktioner).

I delprov B prövas reception, det vill säga förmågan att förstå talad och skriven engelska samt förmågan att tolka innehållet och därmed förmågan att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften. Delproven B1 och B2 består båda av tre eller fyra uppgifter med olika format. Eleverna besvarar uppgifterna genom att välja bland olika typer av flervalsalternativ eller själva skriva ett svar om ett eller flera ord. Relativt få uppgifter kräver långa svar.

Tidsåtgång: 100 minuter (exkl. 5–10 min för instruktioner).

I delprov C prövas skriftlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift. Delprovet består av en skriftlig uppgift som eleverna genomför individuellt. Eleverna får, utifrån en given uppgift, skriva en text med ett visst syfte och en viss mottagare. Eleverna ska i texten uttrycka och utveckla ett innehåll. Till provet finns ett material som eleverna tar del av före provtillfället som förberedelse.

Sedan hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Det är viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg och det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Matematik 1

Nationella proven i kurserna 1a, 1b och 1c består alla av tre skriftliga delprov. Alla delprov behöver göras för att du ska få det stöd för bedömningen som provet är tänkt att ge.

Från och med vårterminen 2019 består de nationella proven i matematik 1 och 3 på gymnasial nivå enbart av skriftliga delprov. Det muntliga delprov A utgår alltså.

Istället erbjuder vi fristående muntliga bedömningsstöd. De kan användas som komplement till de nationella proven eller som stöd till bedömningen i övrigt. Formen bedömningsstöd ger ökad flexibilitet i när och hur de muntliga uppgifterna kan användas.

De muntliga bedömningsstöden är lösenordskyddat. Lärare som vill nå materialet behöver inloggningsuppgifter som tilldelas av skolans rektor.

Muntligt bedömningsstöd i Matematik 1 Länk till annan webbplats.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Tidsåtgång: delprov B, 60 minuter + rekommenderad rast + delprov C, 60 minuter + rekommenderad längre rast + delprov D, 120 minuter (exkl. 5–10 minuter för instruktioner)

De skriftliga delproven B, C och D görs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på över tre timmar rekommenderar vi en längre rast, gärna lunch, mellan delprov C och D. Provtiden är 60 minuter för delprov B, 60 minuter för delprov C och 120 minuter för delprov D.

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, som till exempel miniräknare. Det framgår av uppgiften om eleven behöver ange mer än svar.

Delprov C består av några uppgifter varav en är mer omfattande. Även denna del skall lösas utan digitala verktyg*. Lösningar och svar ska redovisas i lösningsruta direkt i frågehäftet. Läraren behöver uppmärksamma eleverna på att det är viktigt att de försöker lösa uppgifterna eftersom även en påbörjad lösning kan ge poäng.

Delprov D består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna, som till exempel miniräknare. Lösningar och svar till uppgifterna ska redovisas på separat papper. Eleven ska redogöra för sina tolkningar av uppgifterna och sina tankegångar. I några uppgifter står det utskrivet att endast svar krävs, vilket innebär att du som lärare enbart bedömer svaret.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

Formelblad Pdf, 918 kB.

Formelblad  Pdf, 948 kB.(engelsk version)

Formelblad (textview) Zip, 266 kB, öppnas i nytt fönster.

Matematik 2

Nationella proven i kurserna 2a, 2b och 2c består alla av tre skriftliga delprov som alla genomförs under samma dag. Alla delprov behöver göras för att du ska få det stöd för bedömning som provet är tänkt att ge. Det finns inget muntligt delprov (delprov A) i Matematik 2.

Tidsåtgång: delprov B + C, 120 minuter + rekommenderad längre rast + delprov D1 + D2, 120 minuter (exkl. 5–10 minuter för instruktioner).

De skriftliga delproven B, C, D1 och D2 skrivs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderas en längre rast, gärna lunch, mellan delproven C och D1. Provtiden är 120 minuter för delprov B + C och 120 minuter för delprov D1 + D2.

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov C består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Delprov D1 består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov D2 består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Generellt är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de i slutet av delprovet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Du som lärare behöver därför uppmana eleverna att försöka lösa alla uppgifter.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

Formelblad Pdf, 323 kB.

Formelblad Pdf, 312 kB.(engelsk version)

Formelblad (textview) Zip, 561 kB, öppnas i nytt fönster.

Matematik 3

Nationella proven i matematik 3b och 3c består av tre skriftliga delprov som alla genomförs under samma dag. Alla delprov behöver göras för att du ska få det stöd för bedömning som provet är tänkt att ge.

Från och med vårterminen 2019 består de nationella proven i matematik 1 och 3 på gymnasial nivå enbart av skriftliga delprov. Det muntliga delprov A utgår alltså.

Istället erbjuder vi fristående muntliga bedömningsstöd. De kan användas som komplement till de nationella proven eller som stöd till bedömningen i övrigt. Formen bedömningsstöd ger ökad flexibilitet i när och hur de muntliga uppgifterna kan användas.

De muntliga bedömningsstöden är lösenordskyddat. Lärare som vill nå materialet behöver inloggningsuppgifter som tilldelas av skolans rektor.

Muntligt bedömningsstöd i Matematik 3 Länk till annan webbplats.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Tidsåtgång: delprov B + C, 120 minuter + rekommenderad längre rast + delprov D1 + D2, 120 minuter (exkl. 5–10 minuter för instruktioner).

De skriftliga delproven B, C, D1 och D2 skrivs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderas en längre rast, gärna lunch, mellan delproven C och D1. Provtiden är 120 minuter för delprov B + C och 120 minuter för delprov D1 + D2.

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov C består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Delprov D1 består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov D2 består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Generellt är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de i slutet av delprovet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Du som lärare behöver därför uppmana eleverna att försöka lösa alla uppgifter.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

Formelblad Pdf, 399 kB.

Formelblad (engelsk version) Pdf, 389 kB.

Formelblad (textview) Zip, 612 kB, öppnas i nytt fönster.

Matematik 4

Provet består av tre skriftliga delprov som alla behöver göras för att resultaten ska ge det stöd för bedömning som provet är tänkt att ge. Det finns inget muntligt delprov (delprov A) i Matematik 4.

Tidsåtgång: delprov B + C, 150 minuter + rekommenderad längre rast + delprov D1 + D2, 120 minuter (exkl. 5–10 minuter för instruktioner).

De skriftliga delproven B, C, D1 och D2 skrivs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra och en halv timmar rekommenderas en längre rast, gärna lunch, mellan delproven C och D1. Provtiden är 150 minuter för delprov B+C och 120 minuter för delprov D1+D2.

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov C består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Delprov D1 består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov D2 består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Generellt är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de i slutet av delprovet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Du som lärare behöver därför uppmana eleverna att försöka lösa alla uppgifter.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

Formelblad Pdf, 907 kB.

Formelblad Pdf, 845 kB.(engelsk version)

Formelblad (textview) Zip, 614 kB, öppnas i nytt fönster.

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

Nationella provet i Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 är gemensamt, men bedömningsunderlaget och vissa uppgifter kan skilja sig åt eftersom provet följer respektive ämnesplans centrala innehåll och betygskriterier.

Från och med hösten 2023 sker en förändring i det nationella provet i Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1. Texthäftet är uppdelat i två delar där de första texterna är underlag för delprov B och de sista är underlag för delprov C. Detta innebär att delprov C förbereds på ett nytt sätt.

Tre delprov

Provet består av tre delprov – muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig framställning. Delprov A och delprov C behandlar ett särskilt tema.

Information om delproven i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Delprov

Genomförande

Innehåll

Tidsåtgång

A

Genomförs före delprov B och C

Eleven håller ett informerande anförande.

Ca. 10 min per elev

B

Provdag

Eleven läser texter och svarar på frågor om texterna.

120 minuter för elever som följer ämnesplanen i svenska 1

180 minuter för elever som följer ämnesplanen i svenska som andraspråk 1

C

Provdag

Eleven skriver en text med anknytning till texterna i texthäftet.

180 min


Tidsåtgång: cirka 10 minuter per elev.

Delprov A ska göras någon gång under den period på cirka fem veckor som infaller mellan att skolan får tillgång till provmaterialet och provdatumet för delprov B. I det här delprovet får eleverna göra individuella, muntliga anföranden med koppling till provets tema. Framförandena och de efterföljande klassrumssamtalen blir ett tillfälle för klassen att tillsammans bearbeta temat.

Tidsåtgång: 120 minuter för svenska och 180 minuter för svenska som andraspråk (exkl. 5–10 minuter för instruktioner).

I delprov B prövas läsförståelse och elevens förmåga att analysera olika typer av texter. Eleverna får vid provtillfället ett texthäfte och ett uppgiftshäfte. Uppgifterna är dels flervalsuppgifter, dels öppna frågor där eleven själv får skriva sina svar.

Tidsåtgång: 180 minuter (exkl. 5–10 minuter för instruktioner) samt 60 minuters förberedelse mellan delprov B och C.

Vid provtillfället för delprov C prövas elevens skriftliga förmåga. Eleven får återigen texthäftet som användes vid delprov B, men vid detta tillfälle används texterna som ingår i delprov C. Eleven ska sedan skriva en sammanhängande text med ett omfång på cirka 300–700 ord som har sin utgångspunkt i texterna från texthäftet.

De texter som tillhör delprov C förbereds vid ett särskilt lektionstillfälle på 60 minuter mellan delprov B och C. Vid förberedelsen ska eleverna gemensamt lyssna på texterna, samtidigt som de läser dem. Ljudfilerna på USB kommer skolenheterna tillhanda tillsammans med lärarinformationen i utskick 2.

Sedan hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en- och tvåspråkiga ordlistor och ordböcker samt en skrivyta med rättstavningsfunktion. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

Provet är gemensamt i Svenska 3 och Svenska som andraspråk 3, men bedömningsunderlaget kan skilja sig åt eftersom provet följer respektive ämnesplans centrala innehåll och betygskriterier.

Två delprov

Provet kretsar kring ett särskilt tema och består av två delprov – muntlig- och skriftlig framställning.

Information om delproven i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

Delprov

Genomförande

Innehåll

Tidsåtgång

A

Provdag

Eleven skriver en utredande text av vetenskaplig karaktär

240 min

B

Genomförs på lektionstid eller på en bestämd provdag

Eleven genomför ett argumenterande anförande

inom provets tema

ca. 10 min per elev

Tidsåtgång: 240 minuter (exkl. 5–10 minuter för instruktioner).

Vid provtillfället för delprov C prövas elevens skriftliga förmåga. Eleven ett uppgiftshäfte med tre skrivuppgifter varav de ska välja en. Eleven ska sedan skriva en utredande text av vetenskaplig karaktär på 600–800 ord som har sin utgångspunkt i texterna från texthäftet.

Sedan hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en ordlista samt en skrivyta med rättstavningsfunktion. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Tidsåtgång: cirka 10 minuter per elev.

Delprov B ska göras efter att delprov A har genomförts. I det här delprovet får eleverna göra individuella, argumenterande anföranden med koppling till provets tema. Eleven förbereder anförandet individuellt utanför lektionstid.

Senast uppdaterad 21 februari 2024

Innehåll på denna sida