Provdatum i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är en flexibel utbildning och du som lärare använder proven inför din betygssättning.

Det finns nya nationella prov tillgängliga varje höst- och vårtermin. Dessa prov används även i gymnasieskolan. Alla prov har ett första provdatum och en ettårig användningstid. Efter det första provdatumet är det tillåtet för dig som lärare att använda provet inför din betygssättning. Det är inte tillåtet att använda ett prov innan det första provdatumet.

Det finns också prov som är särskilt framtagna för komvux. Dessa prov finns i kurserna Svenska 1, Svenska som andraspråk 1, Svenska 3, Svenska som andraspråk 3, Engelska 5, Engelska 6 och Matematik 1b. För övriga matematikkurser finns endast de prov som också används i gymnasieskolan.

Första provdatum 2017/2018

I tabellen anges första provdatum.

Läsåret 2017/2018

Kurs

Delprov

Vecka

Datum

Engelska 5*

A

36

icke tidsbunden,

från vecka 36

Engelska 5*

C

36

må 4 september 2017

Engelska 5*

B

36

må 4 september 2017

Engelska 5

A

39

icke tidsbunden,

från vecka 39

Engelska 5

C

46

fr 17 november 2017

Engelska 5

B

48

on 29 november 2017

Engelska 5

A

11

icke tidsbunden,

från vecka 11

Engelska 5

C

17

on 25 april 2018

Engelska 5

B

18

fr 4 maj 2018

Engelska 6*

A

36

icke tidsbunden,

från vecka 36

Engelska 6*

C

36

mån 4 september 2017

Engelska 6*

B

36

mån 4 september 2017

Engelska 6

A

39

icke tidsbunden,

från vecka 39

Engelska 6

C

47

on 22 november 2017

Engelska 6

B

48

ti 28 november 2017

Engelska 6

A

11

icke tidsbunden,

från vecka 11

Engelska 6

C

17

fr 27 april 2018

Engelska 6

B

18

on 2 maj 2018

Matematik 1b*

A

36

icke tidsbunden, från vecka 36

Matematik 1b*

B+C+D

36

må 4 september 2017

Matematik 1a,1b,1c

A


icke tidsbunden

Matematik 1a,1b,1c

B+C+D

50

ti 12 december 2017

Matematik 1a,1b,1c

A


icke tidsbunden

Matematik 1a,1b,1c

B+C+D

20

to 17 maj 2018

Matematik 2a,2b,2c

B+C+D

49

fr 8 dec 2017

Matematik 2a,2b,2c

B+C+D

20

fr 18 maj 2018

Matematik 3b,3c

A


icke tidsbunden

Matematik 3b,3c

B+C+D

50

to 14 december 2017

Matematik 3b,3c

A


icke tidsbunden

Matematik 3b,3c

B+C+D

20

ti 15 maj 2018

Matematik 4

B+C+D

49

to 7 december 2017

Matematik 4

B+C+D

20

on 16 maj 2018

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1*

A


genomförs före delprov B och C

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1*

B

36

må 4 september 2017

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1*

C

36

må 4 september 2017

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

A


genomförs före delprov B och C

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

B

47

ti 21 november 2017

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

C

47

to 23 november 2017

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

A


genomförs före delprov B och C

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

B

16

ti 17 april 2018

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

C

16

to 19 april 2018

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3*

A

36

må 4 september 2017

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3*

B


genomförs efter delprov A

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

A

46

to 16 november 2017

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

B


genomförs efter delprov A

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

A

19

ti 8 maj 2018

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

B


genomförs efter delprov A

* Nationella prov särskilt avsedda för kommunal vuxenutbildning

Första provdatum 2018/2019

I tabellen anges första provdatum.

Läsåret 2018/2019

Kurs

Delprov

Vecka

Datum

Engelska 5*

A

36

icke tidsbunden, från vecka 36

Engelska 5*

C

36

må 3 september 2018

Engelska 5*

B

36

må 3 september 2018

Engelska 5

A


icke tidsbunden, från vecka 41

Engelska 5

C

46

fre 16 november 2018

Engelska 5

B

48

on 28 november 2018

Engelska 5

A


icke tidsbunden, från vecka 12

Engelska 5

C

18

tor 2 maj 2019

Engelska 5

B

19

ons 8 maj 2019

Engelska 6*

A


icke tidsbunden, från vecka 36

Engelska 6*

C

36

mån 3 september 2018

Engelska 6*

B

36

mån 3 september 2018

Engelska 6

A


icke tidsbunden, från vecka 41

Engelska 6

C

47

ons 21 november 2018

Engelska 6

B

48

tis 27 november 2018

Engelska 6

A


icke tidsbunden, från vecka 12

Engelska 6

C

18

fre 3 maj 2019

Engelska 6

B

19

fre 10 maj 2019

Matematik 1b*

A


icke tidsbunden, från vecka 36

Matematik 1b*

B+C+D

36

mån 3 september 2018

Matematik 1a,1b,1c

A


icke tidsbunden

Matematik 1a,1b,1c

B+C+D

50

fre 14 december 2018

Matematik 1a,1b,1c

A


icke tidsbunden

Matematik 1a,1b,1c

B+C+D

21

ons 22 maj 2019

Matematik 2a,2b,2c

B+C+D

50

ons 12 december 2018

Matematik 2a,2b,2c

B+C+D

21

tor 23 maj 2019

Matematik 3b,3c

A


icke tidsbunden

Matematik 3b,3c

B+C+D

51

tis 18 december 2018

Matematik 3b,3c

A


icke tidsbunden

Matematik 3b,3c

B+C+D

21

mån 20 maj 2019

Matematik 4

B+C+D

50

tis 11 december 2018

Matematik 4

B+C+D

21

tis 21 maj 2019

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1*

A


genomförs före delprov B och C

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1*

B

36

mån 3 september 2018

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1*

C

36

mån 3 september 2018

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

A


genomförs före delprov B och C

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

B

47

tis 20 november 2018

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

C

47

tor 22 november 2018

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

A


genomförs före delprov B och C

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

B

14

tis 2 april 2019

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

C

14

tor 4 april 2019

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3*

A

36

mån 3 september 2018

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3*

B


genomförs efter delprov A

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

A

46

tor 15 november 2018

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

B


genomförs efter delprov A

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

A

15

ons 10 april 2019

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

B


genomförs efter delprov A

* Nationella prov särskilt avsedda för kommunal vuxenutbildning

Engelska 5

Nationella provet i Engelska 5 består av tre delprov. Delproven fokuserar på de olika färdigheterna tala/samtala, läsa och lyssna samt skriva.

Delprov A – tala/samtala

Tidsåtgång 2017/2018: 15 min/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

I delprov A, som är ett muntligt delprov, samtalar 2-3 elever med varandra. Samtalet tar cirka 15 minuter att genomföra.

Delprov B – läsa och lyssna

Tidsåtgång 2017/2018: 90 + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Delprov B är uppdelat i två förmågor – läsa och lyssna.

Den del som prövar elevens förmåga att läsa består av längre och kortare texter med flervalsfrågor eller öppna frågor. Eleven svarar genom att skriva ett eller flera ord. Det förekommer även texter eller dialoger med luckor som eleven ska fylla i och uppgifter där eleven ska matcha ihop ord, begrepp eller påståenden med varandra.

Den del som prövar elevens förmåga att lyssna består av till exempel intervjuer, reportage eller nyhetsinslag följda av öppna frågor och frågor med flervalsalternativ. Det förekommer också korta samtal eller monologer med uppgifter av matchningskaraktär.

Delprov C – skriva

Tidsåtgång 2017/2018: 80 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

I delprov C prövas elevens förmåga att uttrycka sig i skrift. I provet i Engelska 5 kan uppgifterna vara av berättande, diskuterande eller utredande karaktär. Olika typer av brev kan också förekomma.

Från hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Det är viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg och det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Engelska 6

Nationella provet i Engelska 6 består av tre delprov. Delproven fokuserar på de olika färdigheterna tala/samtala, läsa och lyssna samt skriva.

Delprov A – tala/samtala

Tidsåtgång 2017/2018: 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

I delprov A, som är ett muntligt delprov, samtalar 2–3 elever med varandra. Samtalet tar cirka 15 minuter att genomföra.

Delprov B – läsa och lyssna

Tidsåtgång 2017/2018: 90 + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Delprov B är uppdelat i två förmågor – läsa och lyssna.

Den del som prövar elevens förmåga att läsa består av längre och kortare texter med flervalsfrågor eller öppna frågor. Eleven svarar genom att skriva ett eller flera ord. Det förekommer även texter eller dialoger med luckor som eleven ska fylla i och uppgifter där eleven ska matcha ihop ord, begrepp eller påståenden med varandra.

Den del som prövar elevens förmåga att lyssna består av till exempel intervjuer, reportage eller nyhetsinslag följda av öppna frågor och frågor med flervalsalternativ. Det förekommer också korta samtal eller monologer med uppgifter av matchningskaraktär.

Delprov C – skriva

Tidsåtgång 2017/2018: 100 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

I delprov C prövas elevens förmåga att uttrycka sig i skrift. I provet i Engelska 6 är uppgiften ofta att skriva en utredande eller argumenterande text, men att skriva mer formella brev förekommer också som uppgift. Till provet finns ett material som eleven tar del av före provtillfället som förberedelse.

Från hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Det är viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg och det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Matematik 1

Nationella proven i kurserna 1a, 1b och 1c består alla av fyra delprov – ett muntligt delprov och tre skriftliga delprov. Alla delprov behöver göras för att du ska få det stöd för bedömningen som provet är tänkt att ge.

Delprov A – muntligt delprov

Tidsåtgång 2017/2018: ca. 30 min per grupp på 3–4 elever

Delprov A är ett muntligt delprov som kan genomföras när som helst från det att skolan får materialet, även efter de skriftliga delproven om det lämpar sig bättre för skolan. Delprovet görs i grupper om 3–4 elever under ungefär 20–30 minuter per grupp.

Delprov B, C och D – skriftliga delprov

Tidsåtgång 2017/2018: delprov B, 60 min + rekommenderad rast + delprov C, 60 min + rekommenderad längre rast + delprov D, 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

De skriftliga delproven B, C och D görs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på över tre timmar rekommenderar vi en längre rast, gärna lunch, mellan delprov C och D. Provtiden är 60 minuter för delprov B, 60 minuter för delprov C och 120 minuter för delprov D.

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare. Det framgår av uppgiften om eleven behöver ange mer än svar.

Delprov C är en mer omfattande uppgift där digitala verktyg är tillåtna. Lösningen till denna uppgift ska redovisas på separat papper. Läraren behöver uppmärksamma eleverna på att det är viktigt att de försöker lösa uppgiften eftersom även en påbörjad lösning kan ge poäng.

Delprov D består av ett flertal uppgifter. Även här är digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare, tillåtna. Lösningar och svar till uppgifterna ska redovisas på separat papper. Eleven ska redogöra för sina tolkningar av uppgifterna och sina tankegångar. I några uppgifter står det utskrivet att endast svar krävs, vilket innebär att du som lärare enbart bedömer svaret.

Matematik 2

Nationella proven i kurserna 2a, 2b och 2c består alla av tre skriftliga delprov som alla genomförs under samma dag. Alla delprov behöver göras för att du ska få det stöd för bedömning som provet är tänkt att ge. Det finns inget muntligt delprov (delprov A) i Matematik 2.

Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderar vi en längre rast, gärna lunch, mellan delprov C och D. Provtiden är 120 minuter för delprov B + C och 120 minuter för delprov D.

Delprov B, C och D – skriftliga delprov

Tidsåtgång 2017/2018: delprov B+C, 120 min + rekommenderad längre rast + delprov D, 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov C består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Delprov D består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Generellt är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de i slutet av delprovet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Du som lärare behöver därför uppmana eleverna att försöka lösa alla uppgifter.

Matematik 3

Nationella proven i kurserna 3b och 3c består av fyra delprov – ett muntligt och tre skriftliga. De skriftliga delproven genomförs under samma dag. Alla delprov behöver göras för att du ska få det stöd för bedömning som provet är tänkt att ge.

Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderar vi en längre rast, gärna lunch, mellan delprov C och D. Provtiden är 120 minuter för delprov B + C och 120 minuter för delprov D.

Delprov A – muntligt delprov

Tidsåtgång 2017/2018: 60 min förberedelse + ca. 20–25 min per grupp på 3–4 elever

Delprov A är ett muntligt delprov som kan genomföras när som helst från det att skolan får materialet, även efter de skriftliga delproven om det lämpar sig bättre för skolan. Delprovet genomförs i grupper om 3–4 elever under ungefär 20–24 minuter per grupp.

Delprov B, C och D – skriftliga delprov

Tidsåtgång 2017/2018: delprov B+C, 120 min + rekommenderad längre rast + delprov D, 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

De skriftliga delproven B, C och D skrivs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderas en längre rast, gärna lunch, mellan delproven C och D. Provtiden är 120 minuter för delprov B + C och 120 minuter för delprov D.

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom miniräknare. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov C består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Delprov D består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Generellt är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de i slutet av delprovet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Du som lärare behöver därför uppmana eleverna att försöka lösa alla uppgifter.

Matematik 4

Provet består av tre skriftliga delprov som alla behöver göras för att resultaten ska ge det stöd för bedömning som provet är tänkt att ge. Det finns inget muntligt delprov (delprov A) i Matematik 4.

Delprov B, C och D – skriftliga delprov

Tidsåtgång 2017/2018: delprov B+C, 150 min + rekommenderad längre rast + delprov D, 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

De skriftliga delproven B, C och D görs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderas en längre rast, gärna lunch, mellan delprov B + C och delprov D. Provtiden för de skriftliga delarna är 150 minuter för delproven B och C samt 120 minuter för delprov D.

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov C består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Delprov D består av ett flertal uppgifter där det krävs digitala verktyg för att göra beräkningar och rita grafer. Till uppgifterna i delprov D ska eleverna alltid ge fullständiga lösningar på separat papper.

Generellt är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de i slutet av delprovet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Du som lärare behöver därför uppmana eleverna att försöka lösa alla uppgifter.

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

Nationella provet i Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 är gemensamt, men bedömningsunderlaget och vissa uppgifter kan skilja sig åt eftersom provet följer respektive ämnesplans centrala innehåll och kunskapskrav.

Tre delprov

Provet kretsar kring ett särskilt tema och består av tre delprov – muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig framställning.

Information om delproven i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Delprov

Genomförande

Innehåll

Tidsåtgång

A

Genomförs före delprov B och C

Eleven håller ett informerande anförande.

Ca. 10 min per elev

B

Provdag

Eleven läser texter och svarar på frågor om texterna.

120 minuter för elever som följer ämnesplanen i svenska 1

180 minuter för elever som följer ämnesplanen i svenska som andraspråk 1

C

Provdag

Eleven skriver en text med anknytning till texterna i texthäftet.

180 min

Delprov A – muntlig framställning

Tidsåtgång 2017/2018: cirka 10 min per elev

Delprov A ska göras någon gång under den period på cirka fem veckor som infaller mellan att skolan får tillgång till provmaterialet och provdatumet för delprov B. I det här delprovet får eleverna göra individuella, muntliga anföranden med koppling till provets tema. Framförandena och de efterföljande klassrumssamtalen blir ett tillfälle för klassen att tillsammans bearbeta temat.

Delprov B – läsförståelse

Tidsåtgång 2017/2018: 120 min för svenska och 180 min för svenska som andraspråk (exkl. 5–10 min för instruktioner)

I delprov B prövas läsförståelse och elevens förmåga att analysera olika typer av texter. Eleverna får vid provtillfället ett texthäfte och ett uppgiftshäfte. Uppgifterna är dels flervalsuppgifter, dels öppna frågor där eleven själv får skriva sina svar.

Delprov C – skriftlig framställning

Tidsåtgång 2017/2018: 180 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Vid provtillfället för delprov C prövas elevens skriftliga förmåga. Eleven får återigen texthäftet som användes vid delprov B, men också fyra skrivuppgifter varav eleven väljer en. Eleven ska sedan skriva en sammanhängande text med ett omfång på cirka 300–700 ord som har sin utgångspunkt i texterna från texthäftet.

Från hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en ordlista samt en skrivyta med rättstavningsfunktion. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

Provet är gemensamt i Svenska 3 och Svenska som andraspråk 3, men bedömningsunderlaget kan skilja sig åt eftersom provet följer respektive ämnesplans centrala innehåll och kunskapskrav.

Två delprov

Provet kretsar kring ett särskilt tema och består av två delprov – muntlig- och skriftlig framställning.

Information om delproven i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

Delprov

Genomförande

Innehåll

Tidsåtgång

A

Provdag

Eleven skriver en utredande text av vetenskaplig karaktär

240 min

B

Genomförs på lektionstid eller på en bestämd provdag

Eleven genomför ett argumenterande anförande

inom provets tema

ca. 10 min per elev

Delprov A – skriftlig framställning

Tidsåtgång 2017/2018: 240 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Vid provtillfället för delprov C prövas elevens skriftliga förmåga. Eleven ett uppgiftshäfte med tre skrivuppgifter varav de ska välja en. Eleven ska sedan skriva en utredande text av vetenskaplig karaktär på 600–800 ord som har sin utgångspunkt i texterna från texthäftet.

Från hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en ordlista samt en skrivyta med rättstavningsfunktion. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Delprov B – muntlig framställning

Tidsåtgång 2017/2018: cirka 10 min per elev

Delprov B ska göras efter att delprov A har genomförts. I det här delprovet får eleverna göra individuella, argumenterande anföranden med koppling till provets tema. Eleven förbereder anförandet individuellt utanför lektionstid.

Till toppen Gå till toppen på sidan