Frågor och svar

Hur loggar jag in som lärare?

Du loggar in med någon av de inloggningsmetoder som erbjuds på inloggningssidan. Om det är första gången du som lärare vill logga in för att komma åt skyddade bedömningsstöd och kartläggningsmaterial måste din rektor först ge dig åtkomst.