Frågor och svar

Kan jag nå material utan att logga in?

Ja, det mesta av materialet under bedömningsstöd och kartläggningsmaterial ligger öppet och går att nå utan att logga in. En del material ligger dock låst och skyddat och markeras med ett hänglås i listan. För att komma åt skyddat material behöver du logga in.