Gymnasieingenjör – för dig som läser teknikprogrammet

Gymnasieingenjörsutbildningen är en påbyggnad för dig som går på, eller just avslutat, teknikprogrammet. I arbetslivet finns ett stort behov av ingenjörer, både med längre studier på högskola och med kortare utbildning. Genom att välja den ettåriga gymnasieingenjörsutbildningen har du stora möjligheter att utvecklas vidare i ingenjörsrollen på din arbetsplats.

Under utbildningen ingår minst 10 veckors arbetsplatsförlagd utbildning (apl). För företagen är det en möjlighet att knyta till sig ny arbetskraft.

Lokalt programråd för varje skola

Varje skola som erbjuder vidareutbildningen måste ha ett lokalt programråd med representanter från arbetsliv och skola. Här ges de lokala företagen möjlighet att påverka utbildningens innehåll så att det anpassas till det lokala näringslivets behov.

I det nationella programrådet för vidareutbildningen finns representanter från branscher- och intresseorganisationer samt en lärare och en skolledare från en av de skolor som erbjuder vidareutbildningen. Programrådets uppdrag är att stödja Skolverkets arbete med yrkesutbildning till exempel i frågor om innehåll, kvalitet och kompetensförsörjning.

Utbildningens fyra profiler

  • Design och produktutveckling
  • Informationsteknik
  • Produktionsteknik
  • Samhällsbyggande

Profilerna bygger på teknikprogrammets inriktningar. Alla elever gör ett examensarbete som vanligtvis genomförs i samarbete med arbetsplatsen. För företaget ger det en möjlighet att skräddarsy ett uppdrag som behövs i organisationen och för eleven blir examensarbetet verklighetsanpassat och stärker de ingenjörsmässiga färdigheterna.

Elever och lärare berättar

Christer Backlund är avdelningschef för support och leverans på GDM, ett Sundsvalls¬
baserat it-företag med verksamhet även i Stockholm och Östersund. Företaget växer så det knakar och han har sitt eget knep att hitta personal med rätta kunskapen och drivet.

Hur är det att ha en apl-elev på jobbet?
— Det är väldigt roligt. Eleverna från Västermalmsskolan är kunniga redan när de kommer till oss så allt flyter på jättebra.

Vad får de göra?
— Det mesta. Vi planerar deras apl så att de får vara på alla avdelningar och se helheten i företaget. Mesta tiden är de på support, och då får de även åka med ut
till kunderna när det behövs. I höst kan alla skolor som erbjuder teknikprogrammet anordna det fjärde året och det innebär att du som företagare har ännu större möjligheter att ta emot en elev i apl för att sedan kanske anställa en gymnasieingenjör.

Och efter de tio veckorna?
— Eftersom vi är involverade i deras examensarbete får eleven göra ett upp-
drag som vi på företaget har nytta av. Det ger eleven en chans att verkligen visa sina kunskaper och oss att förstå vad eleven kan erbjuda företaget.

Varför en gymnasieingenjör?
— De är kunniga och framför allt hungriga på att lära sig mer. Sedan hoppas
vi förstås att få in dem i vårt företag och anställa dem.

En gymnasieingenjörsexamen kan användas inom många tekniska områden. Här berättar Elias Sjölander som är mekanisk konstruktör och tidigare elev på Hässleholms Tekniska Skola om utbildningen:

— Det bästa med utbildningen var utan tvekan den ständiga kopplingen till näringslivet, eller till verkligheten som jag kallar det, i och med apl.

Senast uppdaterad 28 juni 2023

Innehåll på denna sida