Stipendium från Ida Sohlbergs studiefond

Trevliga pojkar med dålig ekonomi som har lyckats bra i skolan kan söka stipendium ur Ida Sohlbergs studiefond. Ansökningsperioden för 2023 är 16 januari till och med 24 februari.

Skolverket förvaltar stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond och utser en nämnd som hanterar ansökningarna och fattar beslut om stipendierna.

Kriterier

För att söka stipendium ska du

  • vara pojke och gå i skola i Sverige
  • ha bra studieresultat
  • ha ett gott uppförande
  • ha dålig ekonomi.

Sökande som saknar föräldrar eller är släkt med Ida Sohlberg har företräde.

Tid för ansökan

Ansökningsperioden är 16 januari till och med 24 februari 2023.

Ansökningsblankett och dokumentation

I din ansökan måste du styrka att du uppfyller alla kriterier. Du ska därför fylla i en ansökningsblankett och skicka in den tillsammans med följande dokument:

  1. En kopia av ditt senaste betyg. Observera att det måste vara en kopia av det allra senaste betyget du skickar. Det borde alltså vara betyget från höstterminen 2022.
  2. En kopia av din aktuella individuella studieplan om du går i gymnasiet.
  3. Dokumentation som styrker din och dina vårdnadshavares ekonomiska situation. Skicka kopia av slutskattsedel för dig själv och för dina vårdnadshavare. Om det inte finns kan du istället skicka utdrag ur skatteregistret för senaste året eller ett sammandrag av kontrolluppgifter för det senaste året. Samtliga dokument får du via Skatteverket.
  4. Personligt brev som beskriver din situation och motiv till ansökan.
  5. Intyg som styrker gott uppförande. Intyget ska vara skrivet av en vuxen person (ej familjemedlem) som känner dig, till exempel rektor, kurator, tränare, mentor eller motsvarande

Bara ansökningar som innehåller ansökningsblanketten och alla dokument som vi har frågat efter kommer att bedömas. Kontrollera att alla dokument som står på ansökningsblanketten är bifogade innan du skickar ansökan. Om du inte kan skicka in något av begärda dokument måste du förklara varför.

Ansökningsblankett angående stipendium från Ida Sohlbergs studiefond (pdf, 3,96 Mb) Pdf, 53 kB.

Ansökningsblankett angående stipendium från Ida Sohlbergs studiefond (word) Word, 34 kB.

Skicka ansökan

Mejla samtliga handlingar som pdf som epost till: stipendium@skolverket.se

Eller posta ansökan till:

Ida Sohlbergs studiefond
Skolverket
Box 4002
171 04 Solna


Välkommen med din ansökan!

Det är av allmänt intresse att stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond kan utbetala pengar till berättigade sökande. Personuppgiftsansvarig är Stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond företrädd av Skolverket. Det är Kammarkollegiet som gör utbetalningarna till stipendiemottagarna för stiftelsens räkning. Det innebär att de behöver få ta del av de personuppgifter som behövs för att fullgöra den uppgiften. De är därmed personuppgiftsbiträde och det finns ett personuppgiftsbiträdesavtal med Kammarkollegiet, som säkerställer korrekt hantering av dina personuppgifter.

Inkomna handlingar(ansökningarna) sparas, som längst i 7 år, i enlighet med de bestämmelser som finns i bland annat stiftelselagen och bokföringslagen och därefter makuleras dessa.

Här kan du läsa mer om hur Skolverket hanterar personuppgifter och dina rättigheter: Så här hanterar Skolverket personuppgifter Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 13 december 2022

Stipendier ur Stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond

Enligt Ida Sohlbergs testamente (daterat Kalmar den 18 september 1933) ska stipendier utdelas till "vid skolor i Sverige studerande, behövande, för begåvning och gott uppförande kända ynglingar. Fader- och moderlösa äga företräde, så ock sådana som kunna bevisa sig vara släkt med donator".