Stipendium från Ida Sohlbergs studiefond

Trevliga pojkar med dålig ekonomi som har lyckats bra i skolan kan söka stipendium ur Ida Sohlbergs studiefond. Ansökningsperioden för 2022 är 17 januari till och med 25 februari.

Skolverket förvaltar stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond och utser en nämnd som hanterar ansökningarna och fattar beslut om stipendierna.

Kriterier

För att söka stipendium ska du:

  • vara pojke och gå i skola i Sverige
  • ha bra studieresultat
  • ha ett gott uppförande
  • ha dålig ekonomi.

Sökande som saknar föräldrar eller är släkt med Ida Sohlberg har företräde.

Tid för ansökan

Ansökningsperioden är 17 januari till och med 25 februari 2022.

Ansökningsblankett och dokumentation

I din ansökan måste du styrka att du uppfyller alla kriterier. Du ska därför fylla i en ansökningsblankett och skicka in den tillsammans med följande dokument:

  1. En bestyrkt kopia av ditt senaste betyg. Bestyrkt betyder att en myndig person ska skriva på med namn och telefonnummer för att intyga att det är en kopia av ditt betyg. Observera att det måste vara en kopia av det allra senaste betyget du skickar. Det borde alltså vara betyget från höstterminen 2021.
  2. En bestyrkt kopia av din aktuella individuella studieplan om du går i gymnasiet.
  3. Dokumentation som styrker din och dina vårdnadshavares ekonomiska situation. Skicka kopia av slutskattsedel för dig själv och för dina vårdnadshavare. Om det inte finns kan du istället skicka utdrag ur skatteregistret för senaste året eller ett sammandrag av kontrolluppgifter för det senaste året. Samtliga dokument får du via Skatteverket.

Bara ansökningar som innehåller ansökningsblanketten och alla dokument som vi har frågat efter kommer att bedömas. Kontrollera att alla dokument som står på ansökningsblanketten är bifogade innan du skickar ansökan. Om du inte kan skicka in något av begärda dokument måste du förklara varför.

Ansökningsblankett angående stipendium från Ida Sohlbergs studiefond (pdf, 3,96 Mb) Pdf, 4 MB. (Pdf, 4 MB)

Ansökningsblankett angående stipendium från Ida Sohlbergs studiefond (word) Word, 36 kB. (Word, 36 kB)

Skicka ansökan

Mejla samtliga handlingar som pdf som epost till: stipendium@skolverket.se

Eller posta ansökan till:

Ida Sohlbergs studiefond
Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

 

Välkommen med din ansökan!

Det är av allmänt intresse att stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond kan utbetala pengar till berättigade sökande. Personuppgiftsansvarig är Stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond företrädd av Skolverket. Det är Kammarkollegiet som gör utbetalningarna till stipendiemottagarna för stiftelsens räkning. Det innebär att de behöver få ta del av de personuppgifter som behövs för att fullgöra den uppgiften. De är därmed personuppgiftsbiträde och det finns ett personuppgiftsbiträdesavtal med Kammarkollegiet, som säkerställer korrekt hantering av dina personuppgifter.

Personuppgifterna sparas så kort tid som möjligt med utgångspunkt i varför de behöver behandlas. Om stipendium beviljas kommer personuppgifterna att vara lagrade tills sista utbetalningen har skett och därefter som längst sju år. Om stipendium inte beviljas kommer personuppgifterna att sparas som längst till och med den 31 december det år du ansökt. Själva ansökan med tillhörande bilagor sparas som längst till och med den 31 december det år du ansökt, oavsett om stipendium beviljas eller inte.

Här kan du läsa mer om hur Skolverket hanterar personuppgifter och dina rättigheter: Så här hanterar Skolverket personuppgifter

Senast uppdaterad 01 mars 2022

Stipendier ur Stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond

Enligt Ida Sohlbergs testamente (daterat Kalmar den 18 september 1933) ska stipendier utdelas till "vid skolor i Sverige studerande, behövande, för begåvning och gott uppförande kända ynglingar. Fader- och moderlösa äga företräde, så ock sådana som kunna bevisa sig vara släkt med donator".