Du kan göra karriär

Som lärare är du eftertraktad på arbetsmarknaden. Du har också möjlighet att utvecklas och avancera i yrket genom att ansöka om och bli utsedd till förstelärare eller lektor. Är du intresserad av att leda skolutveckling är också biträdande rektor eller rektor en framtida möjlighet.

Lärare i samtal

Gå vidare till förstelärare

Som legitimerad lärare finns flera möjligheter att utvecklas och att göra karriär inom yrket. Extra skickliga lärare kan ansöka om och bli utsedda till förstelärare och få en löneökning på 5000 kronor i månaden. Du fortsätter att undervisa på minst halva delen av din tjänst samtidigt som du får andra uppgifter på skolan. Det kan till exempel handla om att coacha andra lärare, vara huvudansvarig för ett ämne eller att leda projekt som utvecklar undervisningen i stort.

Avancera till lektor

Om du är legitimerad lärare med en licentiat- eller doktorsexamen finns möjligheten att ansöka om att bli lektor och få en löneökning på 10 000 kronor i månaden. Som lektor fortsätter du att undervisa samtidigt som du får andra uppgifter. Det kan vara att bedriva egen praktiknära forskning och att arbeta på uppdrag av huvudmannen med exempelvis ämnesövergripande projekt.

Senast uppdaterad 26 maj 2023