Vad tjänar en lärare?

Lönen för lärare har de senaste åren gått upp mer än inom många andra yrken. Om du så småningom vill jobba som förstelärare eller lektor finns möjlighet till ytterligare lönepåslag.

Illustration som visar att medellönen för lärare gått upp med 3 procent under samma period, år 2020, som medellönen i stort gått upp 1,9 procent. Källa: SCB

Medellönen för lärare har gått upp med 3 procent under 2020 jämfört med medellönen på hela arbetsmarknaden som i genomsnitt gått upp 1,9 procent. Källa: SCB

Lönen har gått upp de senaste åren

Lönen för lärare har de senaste åren gått upp mer än inom många andra yrken. Lönen påverkas förstås av flera olika faktorer så som ålder, utbildning och skolform. På Statistikmyndigheten SCB:s webbplats kan du se och jämföra lärarlöner.

Läs mer och jämför lön på Statistikmyndigheten SCB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Lön som förstelärare och lektor

Om du så småningom vill bli förstelärare kan du få en löneökning med 5000 kronor, och om du blir lektor kan du få 10 000 kronor mer i lön.

Läs om vad det innebär att arbeta som förstelärare Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 26 maj 2023

Innehåll på denna sida