IUP med omdömen

I de årskurser där betyg inte sätts gör du som lärare skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP.

Senast uppdaterad 11 augusti 2022