Förskoleutbildning i Ukraina

Förskoleutbildningen syftar till barns allsidiga utveckling och den utgör en viktig del i det livslånga lärandet. En majoritet av barnen går i förskolan, som är avgiftsfri.

Rätten till förskola i Ukraina

Förskolan i Ukraina ska erbjudas alla barn oavsett

  • politisk, religiös och annan övertygelse
  • kön, etnisk och social bakgrund
  • särskilda utbildningsbehov
  • egendomsstatus
  • bostadsort
  • språk eller andra egenskaper.

Olika typer av förskolor i Ukraina

I Ukraina finns det olika typer av förskolor för barn i olika åldrar. Förskolan ska möta varje barns individuella behov såväl som särskilda krav från föräldrar. Föräldrar har till exempel rätt att välja en så kallad specialiserad eller inkluderande utbildning.

Majoriteten av ukrainska barn går i förskolan

Under 2019 var 88 procent av barnen i åldrarna 3–5 och 97 procent av barnen i åldrarna 5–6 (7) inskrivna i förskolan. Samma år fanns det 14 898 förskolor i Ukraina. Av dessa var 201 privata, 29 statliga och 14 666 kommunala. Trots detta är tillgången till förskola ojämn. Det är fortfarande platsbrist i till exempel tätbebyggda områden, enligt ministeriet.

Senast uppdaterad 20 oktober 2022

Innehåll på denna sida