Grundskoleutbildning i Ukraina

Den obligatoriska grundläggande utbildningen omfattar årskurs 1–9 och delas in i två nivåer. Majoriteten av eleverna börjar skolan vid sex års ålder.

Nivå 1, årskurs 1–4 i Ukraina

De första skolåren i Ukraina omfattar årskurs 1–4, motsvararande det svenska lågstadiet. För dessa årskurser gäller den ukrainska skolreformen som trädde i kraft den 1 september 2018. Det innebär att de elever som läsåret 2021/22 går i årskurs 4 har påbörjat sin utbildning enligt reformen.

Det fyråriga lågstadiet delas in i två faser:

 • Den första omfattar årskurs 1 och 2 och har fokus på anpassning till skolan genom lek.
 • Den andra med årskurs 3 och 4 har fokus på att utveckla ansvar och självständighet.

Läroplanen för årskurserna 1–4 innehåller

 • läsning
 • skrivning
 • främmande språk
 • matematik
 • naturkunskap
 • socialkunskap och hälsa
 • medborgarkunskap och historia
 • teknik
 • datavetenskap
 • konst och idrott.

Antal timmar i ämnena kan variera något beroende på om undervisning ges på ukrainska eller på ett minoritetsspråk. Det kan också vara olika om utbildningen bedrivs på skolor för elever i behov av särskilt stöd.

Undervisning i främmande språk kan ges i engelska, tyska, franska eller spanska. Alla ukrainska elever börjar läsa engelska under lågstadiet (årskurs 1–4). Läroplanen utgår från the Common European Framework for Languages (CEFR).

Det finns också skolor med undervisning helt eller delvis på minoritetsspråken

 • krim-tartariska
 • moldaviska
 • polska
 • rumänska
 • ryska
 • ungerska.

Minoritetsspråk kan också läsas som tillval och det finns läroplaner för undervisning i

 • armeniska
 • bulgariska
 • gagauziska, det sydvästturkiska språket
 • hebreiska
 • krim-tartariska
 • koreanska
 • modern grekiska
 • moldaviska
 • polska
 • romska
 • rumänska
 • slovakiska
 • ungerska.

Bedömning i årskurserna 1–4 i Ukraina

I de lägre årskurserna 1–2 får elever muntlig bedömning av sina kunskaper och i slutet av respektive årskurs en form av summativt omdöme i fyra nivåer.

I årskurserna 3–4 kan elever antingen få muntlig bedömning och summativa omdömen eller betyg enligt den 12-gradiga skalan. Detta skiljer mellan olika skolor.

Årskurs 4 avslutas med ett nationellt prov som mäter prestationer i ukrainska eller annat modersmål, läsning och matematik.

Nivå 2, årskurs 5–9 i Ukraina

Denna del av utbildningen kan sägas motsvara svenska mellan- och högstadiet. Den är öppen för alla elever som framgångsrikt har genomgått lågstadiet. Elever i årskurserna 5–9 har ännu inte nåtts av skolreformen. För dessa årskurser är den tänkt att träda i kraft från 1 september 2022. Samtidigt är inte uteslutet att vissa förändringar redan har börjat introduceras även på nivå II.

Mellan- och högstadiet delas in i två faser:

 • Den första med årskurser 5–6 anges vara adaptiv.
 • Den andra med årskurser 7–9 har fokus på grundläggande ämnesutbildning.

Läroplanen för årskurserna 5–9 innehåller ämnen som

 • ukrainskt språk och litteratur
 • främmande språk
 • samhällskunskap, inklusive historia
 • matematik
 • biologi
 • kemi
 • fysik
 • geografi
 • idrott
 • teknik
 • konst, inklusive musik.

Även på nivå 2 kan elever välja att läsa minoritetsspråk och det finns läroplaner för:

 • bulgariska
 • gagauziska, det sydvästturkiska språket
 • hebreiska
 • krim-tatariska
 • modern grekiska
 • moldaviska
 • romska
 • rumänska
 • polska
 • ryska
 • slovakiska
 • ungerska.

På nivå 2 har eleverna möjlighet att fördjupa sig i vissa ämnen. Sådan fördjupning verkar dock vara mer vanligt från nästa nivå av utbildningen, det vill säga när elever börjar årskurs 10.

På det ukrainska ministeriets webbplats går det att hitta läroplaner för årskurs 8–9 med fördjupning i enskilda ämnen som

 • biologi
 • datavetenskap
 • fysik
 • geografi
 • kemi
 • matematik
 • ryska
 • rumänska
 • teknik
 • ukrainska
 • ukrainsk litteratur
 • ungerska
 • världslitteratur.

Dessa läroplaner uppges följa den nya skolreformen och därför är det osäkert ifall de redan har börjat tillämpas på dessa årskurser. Men möjligheten till ämnesfördjupningar ska ha funnits tidigare, innan förändringen.

Senast uppdaterad 20 oktober 2022

Innehåll på denna sida