Gymnasieutbildning i Ukraina

Gymnasieutbildningen är den tredje nivån i det ukrainska skolsystemet och omfattar idag årskurserna 10–11. Elever kan välja olika akademiska inriktningar och ämnesfördjupningar men många går på allmänna gymnasieprogram.

Nivå 3, årskurs 10–11 i Ukraina

Alla elever som utexamineras från nivå 2 är behöriga att gå in på nivå 3, gymnasiet. Nivå 2 i Ukraina motsvarar årskurs 5–9 i Sverige. Många elever väljer att läsa två år till efter högstadiet då detta ger allmän högskolebehörighet.

På denna nivå av utbildningen kan elever välja profil och läsa olika inriktningar. Det kan vara till exempel inom natur och matematik, teknologi, humanistiska ämnen, konst och estetik eller idrott. Det finns också allmänna program. Beroende på vald inriktning fördjupar elever sina kunskaper i specifika ämnen utifrån kursplaner för profilnivå.

Samtliga inriktningar innehåller gemensamma ämnen som

  • biologi
  • främmande språk
  • fysik
  • geografi
  • historia
  • idrott
  • kemi
  • matematik
  • ukrainskt språk och litteratur.

Därutöver ska eleverna välja två av ämnena konst, teknik och datavetenskap.

Möjligheten att välja olika inriktningar varierar över landet och det är vanligt att skolor som erbjuder olika inriktningar finns i de större städerna. Många elever går därför på allmänt inriktade gymnasieprogram.

Betyg på årskurserna 10–11 i Ukraina

I årskurserna 10–11 får elever betyg i alla ämnen enligt den 12-gradiga skalan. Utbildningen avslutas med nationella prov i ämnena ukrainskt språk och litteratur, matematik eller Ukrainas historia och ett valfritt ämne.

Från och med 2019 får elever efter avslutad årskurs 11 ett intyg om genomförd gymnasieutbildning (”Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти/Svidotstvo pro zdobuttya povnoyi zahalnoyi serednoyi osvity/Certificate of completed general secondary education”).

Tidigare kallades intyget ”Атестат про повну загальну середню освіту/Atestat pro zagal'nu serednyu osvitu”). Intyget innefattar betyg i de ämnen som eleven har studerat samt resultat från nationella prov.

För antagning till högre utbildning måste eleverna dessutom genomföra standardiserade prov som bedöms externt.

Mer om den ukrainska betygsskalan

Senast uppdaterad 20 oktober 2022

Innehåll på denna sida