Yrkesutbildning i Ukraina

Yrkes- och teknisk utbildning erbjuds på både gymnasienivå och eftergymnasial nivå i Ukraina. Den ger kunskaper, förmågor och färdigheter som är relevanta för ett visst yrke.

Även denna del av utbildningen är för närvarande i förändring. Den ska moderniseras och anpassas bättre till arbetsmarknadens krav. Som exempel är yrkesskolornas maskiner och utrustning omoderna. Det för med sig att elever har begränsade möjligheter att genomföra praktiska moment i undervisningen.

Yrkesutbildning erbjuds på tre nivåer. Dessa ger olika kvalifikationer, specialiseringar eller möjlighet till att nå behörighet till högre utbildning.

Nivå 1 på yrkesutbildning i Ukraina

Nivå 1 erbjuder utbildningsprogram på upp till ett år som är utformade för att snabbt ge specifika praktiska färdigheter. Dessa program har inga formella akademiska antagningskrav. De är öppna för alla inom lämplig åldersgrupp.

Programmen avslutas med ett prov på yrkeskompetens och eleven får titeln "kvalificerad arbetare" (”диплом кваліфікованого робітника/dyplom kvalifikovanogo robitnika”).

Nivå 2 på yrkesutbildning i Ukraina

Program på nivå 2 kräver ett intyg om slutförd årskurs 9 för att eleven ska bli antagen. Längden på programmen varierar från ett och ett halvt till tre år. Det beror på elevernas tidigare utbildning och typ av program.

Program som påbörjas efter årskurs 9 är vanligtvis tre år långa och har en allmän del. De som har fullföljt årskurs 11 kan studera i kortare program i högre takt utan den allmänna delen.

Elever får titeln ”kvalificerad arbetare” (”диплом кваліфікованого робітника/dyplom kvalifikovanogo robitnika”). Examen ger inte bara rätt till anställning inom yrkesområdet, den ger även behörighet att söka till högre utbildning.

Nivå 3 på yrkesutbildning i Ukraina

Nivå 3 innebär eftergymnasiala studier på högre nivå. Vanligen krävs det intyg om avslutad årskurs 11 för att bli antagen. Men för vissa utbildningar kan antagningen ske med intyg om slutförd årskurs 9.

Det brukar vara högskolor och yrkesskolor (koledzh, uchylyshche) eller universitet som erbjuder utbildningen. För att nämna några områden kan elever studera omvårdnad, hälsa, jordbruk, undervisning eller ingenjörsteknik. Programmen varar vanligtvis två, ibland tre eller fyra år.

Eleverna får ett Diploma of Junior Specialist (”диплом молодшого спеціаліста/dyplom molodshoho spetsialista”), eller mer nyligen, "Junior Bachelor" (”молодший бакалавр/molodshyi bakalavr”).

Skolor som erbjuder yrkesutbildning kan benämnas på olika sätt. De kan kallas till exempel som yrkesskolor (uchylyshcha/училища), colleges (коледжі/koledzhi) eller technical colleges (технікуми/technikumy). Det finns ingen tydlig koppling mellan skolans namn (typ) och nivån på utbildningen. Det är innehållet i utbildningen och det avslutande intyget som avgör kvaliteten på programmet och vilka kvalifikationer eller behörigheter som eleven tillägnat sig.

Antal elever på yrkesutbildning i Ukraina

Januari 2021 fick knappt 240 000 elever yrkesutbildning. Bland dem hade cirka 164 000 en fullständig högstadieutbildning efter årskurs 9.

De flesta eleverna fanns i

  • 21 582 i Dnipropetrovskregionen
  • 20 302 i Lvivregionen
  • 13 666 i Charkivregionen
  • 12 092 i Kiev.
Senast uppdaterad 20 oktober 2022

Innehåll på denna sida