Om programmering - webbkurs

Anmälan till testomgången är nu stängd. Den 8 januari öppnar kursen för alla. Den vänder sig till alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen. Du kan genomföra den själv eller tillsammans med dina kollegor.

Därför ska du delta

  • Få en större kunskap i hur programmering och datorisering påverkar dig, dina barn/elever och samhället.
  • Ta del av de nya skrivningarna i läroplanerna om digital kompetens och programmering.
  • Lär dig mer om programmering och hur det kan vara ett verktyg för lärare och elever.

Vad?

I webbkursen kommer du bland annat att få en inblick i hur programmering använts historiskt och var du möter programmering i samhället idag. Du kommer också att få möta människor som på olika sätt arbetar med programmering: lärare, elever och verksamma programmerare. Dessutom får du en presentation av progressionen för programmering i läroplanerna. 
  
I kursen kommer du att få ta del av texter och filmer, diskutera med andra kursdeltagare, reflektera på egen hand, testa dina kunskaper i några självrättande test och även prova på enkel programmering. 
  
Kursen består av 8 delar.

1.        Programmering i samhället, historiskt och idag
2.        Prova på programmering
3.        Läroplanerna
4.        Ord och begrepp
5.        Programmering i skolan
6.        Prova vidare
7.        Programmering i framtiden
8.        Hur går jag vidare

För vem?

Webbkursen är en grundläggande utbildning för alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen.

Hur?

Från den 8 januari är kursen öppen för alla. Här publicerar vi en länk till registreringen. Du går kursen i din egen takt.

Information till rektor och förskolechef

Du som rektor eller förskolechef är en del av målgruppen för webbkursen, men du skapar också förutsättningar för dina medarbetare att delta. Därför har vi tagit fram en text som stöd till dig.

Information till rektor (115 kB)

Omfattning

Kursen beräknas att ta cirka 16 timmar.

Kontakt:

digitalisering@skolverket.se

Senast granskad: 2017-10-30