Om programmering - webbkurs

Gå vår webbkurs om programmering. Den vänder sig till alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen. Du kan genomföra den själv eller tillsammans med dina kollegor i den takt som passar dig.

Registrera dig

Registrering Om programmering

Därför ska du delta

  • Få en större kunskap i hur programmering och datorisering påverkar dig, dina barn/elever och samhället.
  • Ta del av de nya skrivningarna i läroplanerna om digital kompetens och programmering.
  • Lär dig mer om programmering och hur det kan vara ett verktyg för lärare och elever.

Vad?

I webbkursen kommer du bland annat att få en inblick i hur programmering använts historiskt och var du möter programmering i samhället idag. Du kommer också att få möta människor som på olika sätt arbetar med programmering: lärare, elever och verksamma programmerare. Dessutom får du en presentation av progressionen för programmering i läroplanerna. 
  
I kursen kommer du att få ta del av texter och filmer, diskutera med andra kursdeltagare, reflektera på egen hand, testa dina kunskaper i några självrättande test och även prova på enkel programmering. 
  
Kursen består av 8 delar.

1.        Programmering i samhället, historiskt och idag
2.        Prova på programmering
3.        Läroplanerna
4.        Ord och begrepp
5.        Programmering i skolan
6.        Prova vidare
7.        Programmering i framtiden
8.        Hur går jag vidare

För vem?

Webbkursen är en grundläggande utbildning för alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen.

Information till rektor och förskolechef

Du som rektor eller förskolechef är en del av målgruppen för webbkursen, men du skapar också förutsättningar för dina medarbetare att delta. Därför har vi tagit fram en text som stöd till dig.

Information till rektor (115 kB)

Omfattning

Kursen beräknas att ta cirka 16 timmar.

Praktisk information

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome eller Safari när du tar del av kursens innehåll, då Internet Explorer i dagsläget inte fungerar för att ta del av kursen.

Kontakt:

digitalisering@skolverket.se

Senast granskad: 2017-10-30