Programmering 7,5 hp

Nu pågår två kurser i grundläggande programmering för dig som är lärare i matematik eller teknik. Det kommer fler kurser inom kort, håll utkik här.

Inledande programmering i Java på Högskolan i Gävle

Kursen är en webbbaserad introduktionskurs i programmering som handlar om att lösa ”problem” och att uttrycka lösningarna i form av datorprogram skrivna i programmeringsspråket Java.

Därför ska du delta

  • Få grundläggande kunskaper om språkreglerna i Java
  • Lär dig konstruera ett strukturerat program på grundläggande nivå i programmeringsspråket Java utifrån en problembeskrivning
  • Träna dig i att självständigt lösa en mindre programutvecklingsuppgift

Vad

Programmering handlar mycket om att lösa problem. Kursen är därför uppbyggd kring problemlösning. Detta innebär att en lösning på ett problem arbetas fram genom strukturering och därefter överförs till ett fungerande Javaprogram. Kursen innehåller följande moment: problemlösning och strukturering, standardutmatning, datalagring,standardinmatning, beräkningar och jämförelser, selektion och iteration, vektor (fält),metoder och stränghantering.

För vem

Lärare som undervisar i matematik eller teknik.

Hur

Kursen anordnas som nätbaserad kurs. I undervisningen används en internetbaserad lärplattform där det kommer att finnas stöd i form av studiehandledning, instuderingsfrågor, diskussionsforum mm. Kursen kräver dator med internetanslutning och webbläsare. En obligatorisk träff, vilket är en avslutande skriftlig tentamen på Högskolan i Gävle. Möjlighet finns att skriva tentamen på annan ort.

Omfattning

Kvartsfart, under veckorna 35-02

Programmering i Python för lärare på Umeå universitet

Kursen är en grundläggande kurs i programmering på distans.

Därför ska du delta

  • Få grundläggande kunskaper om programmering och skapande av datorprogram
  • Lära dig begrepp och definitioner som används inom programmeringsteknik
  • Få kunskap kring hur problem kan omformuleras till algoritmer och program samt hur programmering kan tillämpas.

Vad

Kursen består av två delar.

Moment 1, Programmeringsteknik, 6 hp

Momentet behandlar grunderna i skapande av datorprogram. Det inbegriper definitioner och begrepp inom programmeringsteknik samt grundläggande konstruktioner i ett programmeringsspråk.. Utöver detta behandlas även filhantering, felhantering och det ges en introduktion till klasser och objekt. De olika koncepten exemplifieras med programmeringsspråket Python.

Moment 2, Praktisk tillämpning av programmering i Python, 1,5 hp

I detta moment ges exempel på olika tillämpningar där programmering kommer till praktisk nytta och det ges tillfälle att tillämpa uppnådda kunskaper i programmering.

För vem

Lärare som undervisar i matematik eller teknik.

Hur

Kursen går på distans och inleds med en frivillig fysisk träff för att diskutera kursens upplägg. Kursen har sedan tre eller fyra obligatoriska fysiska träffar i Umeå. Redovisning sker muntligt eller på distans om så önskas.

Omfattning

Kvartsfart.

Anmälan dig senast den 8 september

Anmäl dig till programmering i Python

Senast granskad: 2017-08-31