Läroplaner, ämnesplaner och kursplaner

Undervisningen i skolan, förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och vuxenutbildningen styrs av bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Det finns även allmänna råd som stöd för verksamheternas arbete att leva upp till bestämmelserna.

Senast granskad: 2016-02-26
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner