Läroplan, kursplaner och ämnesplaner för vuxenutbildning

Vuxenutbildningen består av två skolformer: kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Skolformerna följer samma läroplan men har olika kursplaner och ämnesplaner. Studierna ska utgå från en individuell studieplan som ska finnas för varje elev.

Läroplan för vuxenutbildningen

Läroplanen gäller för båda skolformerna inom vuxenutbildningen.

OBS! Reviderade styrdokument

Det här styrdokumentet har uppdaterats med skrivningar om digital kompetens. Fram till 2018-06-30 går det att bedriva undervisningen enligt den tidigare versionen eller enligt den reviderade versionen. Efter 2018-07-01 gäller däremot endast den reviderade versionen.

Ladda ner eller beställ läroplan för vuxenutbildningen


Kommunal vuxenutbildning

i svenska för invandrare (sfi)

Ladda ner eller beställ kursplan med kommentarer

Kursplanen på olika språk

på grundläggande nivå

Ladda ner eller beställ kursplaner

Ny kursplan i svenska som andraspråk och nationella delkurser

på gymnasial nivå

Sök ämnesplaner och kurser


Särskild utbildning för vuxna

Grundläggande nivå: kursplaner med kommentarer

Ändringsföreskrift SKOLFS 2013:18 om verksamhetspoäng

Gymnasial nivå - ämnesplaner särvux

Senast granskad: 2016-06-10
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner