Läroplan, kursplaner och ämnesplaner för vuxenutbildning

Vuxenutbildningen består av två skolformer: kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Skolformerna följer samma läroplan men har olika kursplaner och ämnesplaner. Studierna ska utgå från en individuell studieplan som ska finnas för varje elev.

l

Läroplan för vuxenutbildningen

Läroplanen gäller för båda skolformerna inom vuxenutbildningen.

OBS! Reviderade styrdokument

Denna upplaga har reviderats för att förtydliga vuxenutbildningens uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Förändringarna finns i läroplanens första och andra del. Dessutom har texten reviderats utifrån att utbildning i svenska för invandrare upphört som egen skolform och sedan 2016 ingår i kommunalvuxenutbildning. Andra upplagan (2017).

Beställ eller ladda ner Läroplan för vuxenutbildningen (Reviderad 2017)

Fram till 2018-06-30 går det att bedriva undervisningen enligt den tidigare versionen eller enligt den reviderade versionen. Efter 2018-07-01 gäller däremot endast den reviderade versionen.

Ladda ner läroplan för vuxenutbildningen 2012

skärmdump av betaversionen av nya skolverket.se

Besök betaversionen av nya skolverket.se

Under sommaren 2018 kommer vår webbplats att ersättas av en ny. Redan nu kan du gå in och titta på den nya webbplatsen som håller på att byggas upp. Klicka in dig under respketive skolform för att hitta läroplaner och kursplaner.

Besök betaversionen av nya skolverket.se


Kommunal vuxenutbildning

i svenska för invandrare (sfi)

Ladda ner eller beställ kursplan med kommentarer

Kursplanen på olika språk

på grundläggande nivå

Ladda ner eller beställ kursplaner

Ny kursplan i svenska som andraspråk och nationella delkurser

på gymnasial nivå

Sök ämnesplaner och kurser


Särskild utbildning för vuxna

Kursplaner grundläggande nivå (SKOLF 2012:19)

Ändringsföreskrift SKOLFS 2013:18 om verksamhetspoäng

Gymnasial nivå - ämnesplaner särvux

Senast granskad: 2018-04-20
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner