Kursplaner och ämnesplaner för komvux

Kommunal vuxenutbildning har två nivåer: grundläggande och gymnasial. Utgångspunkten för utbildningen är individens behov och förutsättningar. För studier som påbörjats 1 juli 2012 eller senare gäller ny läroplan och nya kurs- och ämnesplaner.

Senast granskad: 2013-05-15