Kursplaner och ämnesplaner för komvux

Kommunal vuxenutbildning har två nivåer: grundläggande och gymnasial. Utgångspunkten för utbildningen är individens behov och förutsättningar. För studier som påbörjats 1 juli 2012 eller senare gäller ny läroplan och nya kurs- och ämnesplaner.

Svenska för invandrare

Kursplan och kommentarer

Grundläggande nivå

Kursplaner för grundläggande nivå (SKOLFS 2012:18)

Gymnasial nivå

Gymnasial komvux följer samma ämnesplaner som gymnasieskolan.

Ämnesplaner och läroplan för gymnasial nivå

Senast granskad: 2013-05-15