Kursplaner och ämnesplaner för komvux

Kommunal vuxenutbildning har två nivåer: grundläggande och gymnasial. Utgångspunkten för utbildningen är individens behov och förutsättningar.

Svenska för invandrare

Kursplan sfi

Grundläggande nivå

Kursplaner för grundläggande nivå

Gymnasial nivå

Gymnasial komvux följer samma ämnesplaner som gymnasieskolan.

Ämnesplaner och läroplan för gymnasial nivå

Senast granskad: 2018-01-03