Nyanlända barns rätt till utbildning på lättläst svenska

Nyanlända barn får gå i skolan i Sverige.

På den här sidan hittar du information om det.

Vilken utbildning har du rätt till?

Du har rätt till utbildning i

Det finns några skillnader som beror på

om du är folkbokförd eller om du söker asyl.

Om du är folkbokförd måste du gå i skolan.

Det kallas skolplikt.

Om du söker asyl och ska gå i gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola

måste du börja innan du fyller 18 år.

Men om du är folkbokförd kan du börja efter du fyllt 18.

När ska du börja skolan?

Om du söker asyl i Sverige

får du börja skolan inom en månad

efter att du har kommit till Sverige.

Vem ansvarar för att du får utbildning?

Det är den kommun som du bor i

som ansvarar för att du får utbildning.

Vilken årskurs ska du börja i?

Det är skolan som bestämmer vilken årskurs du ska börja i.

Vilken årskurs du börjar i beror på

  • hur gammal du är
  • om du har gått i skolan förut
  • hur mycket du kan.


Skolverkets information på lättläst svenska

Den här texten är på lättläst svenska.

Texten utgår från en annan text på vår webbplats.

Nyanlända barns rätt till utbildning

Senast uppdaterad 12 juni 2024