Tekniksprånget stärker ungdomars karriärval

Ungdomar som deltar i Tekniksprånget går i högre grad över till högskoleutbildningar mot teknik och naturvetenskap. Det visar en utvärdering av Tekniksprånget.

Högt söktryck till Tekniksprånget

Sedan Tekniksprånget startade hösten 2012 har cirka 5 000 ungdomar deltagit i insatsen. Praktikplatserna räcker till ungefär var fjärde sökande.

Intervjuer med ungdomar visar att insatsen har stärkt intresset för utbildning och karriär mot teknik, naturvetenskap och ingenjörsyrket. Praktiken har också stärkt deras självförtroende i arbetslivet och teknikbranschen.

Insatsen når främst redan intresserade ungdomar

Insatsen når främst ungdomar som redan är intresserade av teknik och naturvetenskap. Särskilt kvinnor gynnas men insatsen kan bli mer effektiv om den även når grupper som inte är lika väl representerade. Till exempel ungdomar med utländsk bakgrund och ungdomar från mindre gynnsam social bakgrund.

Ta del av utvärderingen

Utvärdering av Tekniksprånget

Publicerades den .