Lägesbild: Skolsituationen för barn och unga från Ukraina

Skolverket har genomfört en undersökning bland 21 av de kommuner i landet som tagit emot flest barn och unga från Ukraina. Undersökningen indikerar att ungefär 40 procent av de i skolålder som kommit till någon av de undersökta kommunerna har skrivit in sig i svensk skola.

Vi har sedan tidigare, genom täta dialoger med landets skolhuvudmän, fått signaler om att endast en liten andel av de barn och unga som kommit hit från Ukraina har skrivit in sig i den svenska skolan. Nu har Skolverket gjort en undersökning bland 21 av de största mottagarkommunerna.

Fler elever i grundskolan än i gymnasieskolan

– Flera skolhuvudmän har inte kunnat svara exakt hur många individer som är inskrivna i skolan och det här är siffror som snabbt ändras. Man bör därför vara försiktig med att jämföra uppgifterna med statistik från Migrationsverket. Undersökningen ska ses som en indikation, säger Katarina Tiväng, stabschef på Skolverket.

Det är generellt en högre andel inskrivna barn i grundskolan än i gymnasieskolan. De är samtidigt betydligt fler barn i den åldern som kommit hit från Ukraina. Undersökningen visar också att det finns barn och unga som läser på distans enligt ukrainsk läroplan.

Osäkerhet och brist på personal är en utmaning för skolan

Samtliga av de tillfrågade kommunerna uppger att de i någon mån har tillgång till personal med relevant språkkompetens. Men de största utmaningarna för kommunerna är ändå osäkerhet om hur många som kommer att söka sig till skolan i kombination med brist på personal.

Skolverket gör flera insatser för att nå ukrainska familjer

Svenska skolor har generellt bra kunskap om och resurser för att ta hand om barnen när de väl är i skolan. Utmaningen just nu är att få barnen till skolan. Skolverket gör flera insatser för att för att nå unga och vårdnadshavare med information. Vi har översatt information om hur de ska gå till väga för att börja i svensk skola, gör kampanjer i bland annat sociala medier och samverkar med andra myndigheter och aktörer för att nå ut med information.

Läs mer i lägesbilden: Skolsituationen i de kommuner som tagit emot flest barn och unga från Ukraina

Publicerades den .