Skolverket blir beredskapsmyndighet 

Den 1 oktober blir Skolverket beredskapsmyndighet efter ett beslut av regeringen. Myndigheten får då ett särskilt ansvar för beredskapen inom skola och förskola.

Skolverket är en av många utpekade myndigheter som blir beredskapsmyndighet och som får särskilt ansvar för beredskap inom sina respektive ansvarsområden.

Vi inleder nu ett arbete för att kunna anta den nya rollen från och med 1 oktober. En central fråga handlar om hur Skolverket kan bidra med ytterligare stöd till huvudmännen i sitt uppdrag att bedriva skola och förskola även under svåra påfrestningar. Vi kommer också utreda hur myndigheten ska organiseras och ledas för den nya uppgiften, både i ett normalläge och ett läge av höjd beredskap.

Stärkt beredskap för kris och krig, Regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerades den .