God samstämmighet mellan resultat i PISA, nationella prov och betyg i årskurs 9

En fördjupad analys som Skolverket har gjort visar att samstämmigheten mellan resultaten i PISA 2018, resultaten från nationella prov och elevernas betyg i årskurs 9 är god.

Sverige deltar i flera internationella studier som syftar till att jämföra elevers kunskaper mellan länder och över tid. Resultaten från en av dessa studier, PISA 2018, presenterades under slutet av 2019. I den här fördjupade analysen beskrivs sambandet mellan de svenska elevernas resultat från PISA 2018, deras slutbetyg och betyg på nationella prov i årskurs 9. Resultatet visar att samstämmigheten mellan dessa olika mått på elevers kunskaper är god.

– Vi kan se att elever som har högre slutbetyg och betyg från de nationella proven i genomsnitt också har högre PISA-resultat än elever med lägre betyg, säger rapportförfattaren Christian Tallberg.

Rapporten är en del av de fördjupade analyser Skolverket genomför inom ramen för de internationella skolundersökningarna.

– Att det finns ett tydligt samband mellan elevernas resultat i PISA, de nationella proven och betygen är ett slags kvalitetsmått på att PISA mäter rätt saker givet våra nationella styrdokument. Det är viktigt att den bild som de internationella studierna ger av svenska elevers kunskapsresultat och kunskapsutveckling överensstämmer med våra nationella mätningar som nationella prov och betyg, fortsätter Christian Tallberg.

Läs hela rapporten PISA 2018 och betygen

Publicerades den .