Kulturrådet och Skolverket i gemensam satsning på högläsning i förskolan

Denna vecka skickas Läs tillsammans! På förskolan, biblioteket och i hemmet ut till landets alla förskolor. Det är ett inspirationsmaterial om högläsning som har tagits fram gemensamt av Bokstart på Kulturrådet och Skolverket.  

Sommarens rapport från SOM-institutet om läsning bland unga i Sverige visar att läsningen av tryckta böcker ökar. Samtidigt har högläsning för barn minskat något.

– Minskningen är oroväckande. Högläsning är bland det viktigaste vi kan ge våra barn, både hemma och på förskolan, säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef på Kulturrådet. Högläsning ger en grund för all språk-, läs-, och skrivutveckling!

Informationsmaterialet handlar om högläsning och samtal om text och bild. Det innehåller konkreta förslag på hur förskolor kan utveckla arbetet med läsning. Här finns även exempel på aktiviteter och tips på artiklar och filmer att arbeta med.

– Vår förhoppning är att materialet inspirerar till nya sätt att arbeta med högläsning på förskolorna runt om i landet. Vi vill stimulera de yngre barnens språkutveckling och väcka nyfikenhet för de möjligheter som litteraturen erbjuder säger Tammi Gustafsson Nadel, undervisningsråd på Skolverket.

En av flera läsfrämjande insatser

Det här är en av flera läsfrämjande insatser som görs i samverkan mellan Skolverket och Kulturrådet. Båda myndigheterna sitter även med i det läsråd som regeringen utsett för att samla och samordna aktörer kring barn och ungas läsning.

Läs mer på bokstart.se

Läs tillsammans! är ett inspirationsmaterial om högläsning och kan användas för att utveckla undervisningen inom språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan. Läsning och litteratur är en betydelsefull del av förskolans arbete och ett viktigt verktyg för att nå läroplanens mål.

Läs tillsammans, bokstart.se Länk till annan webbplats.

Kontaktperson hos Skolverket

Tammi Gustafsson Nadel, tammi.gustafsson.nadel@skolverket.se

Publicerades den .